środa, 09 czerwiec 2021

Przebudowa drogi w Czerniewicach

https://www.chocen.pl/inwestycje/fds/108-nabor-nr-1-2021/6786-przebudowa-drogi-w-czerniewicach.html
W dniu 8 czerwca 2021 r. Wójt Roman Nowakowski podpisał z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Mikołajem [...]

Bez tytułu 896b5W dniu 8 czerwca 2021 r. Wójt Roman Nowakowski podpisał z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Mikołajem Bogdanowiczem umowę o dofinansowanie projektu pn Przebudowa drogi gminnej nr 190786C i nr 190785C w miejscowości Czerniewice. Gmina otrzyma dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 329 020,00 zł. Inwestycja obejmuje położenie na ul. Lipowej i ul. Nowej, nawierzchni bitumicznej na długości 519 m. Pobocza o szer. 0,75 m na całej długości zostaną obustronnie ulepszone na szerokości 50 cm warstwą kamienia, pozostała szerokość to cześć gruntowa. Wykonane zostaną chodniki o łącznej długości 680,00 m. Powstaną przejścia dla pieszych ze znakiem aktywnym D6. Zastosowane zostanie lokalne ograniczenie prędkości znakami B-33 oraz zamontowany zostanie wolnostojący punkt świetlny - jednoramienna lampa solarno-hybrydowa, poprawiająca bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Aby zabezpieczyć drogę przed degradacją spowodowaną wodami opadowymi planowane jest wykonanie 2 wpustów ulicznych i studni rewizyjnych oraz odmulenie rowów 328,00. Termin wykonania robót planowany jest na 30.10.2021 r.

Inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawę powiązań transportowych, środowiska oraz estetykę naszej miejscowości.

Lp.

ELEMENTY I RODZAJE ROBÓT

TERMIN REALIZACJI

1.

Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe

1.03.2021-31.03.2021

2.

Pobocza, zieleń

1.09.2021-30.09.2021

3.

Nawierzchnia, poszerzenia

30.06.2021-30.08.2021

4.

Zjazdy

1.10.2021-30.10.2021

5.

Chodnik

30.04.2021-30.06.2021

6.

Elementy odwodnienia

1.04.2021-30.04.2021

7.

Oznakowanie

1.10.2021-30.10.2021

Powrót

Polecane artykuły:


Wsparcie inwestycji wodno-kanalizacyjnych

Gmina Choceń otrzyma środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji: - wodociągów i zaopatrzenia w wodę - 300 tys. zł, - kanalizacji - 900 tys. z [...]

Objęcie udziałów w RTBS sp. z o.o.

W dniu dzisiejszym tj. 29 października br., w Rypinie odbyło się Walne Zgromadzenie Rypińskiego TBS Spółka z o.o. podczas którego zawarto akt notarialny w sprawie zwiększenia udziałów Gminy [...]