Nabór nr 2/2021

poniedziałek, 01 sierpień 2022

Przebudowane przejście dla pieszych

https://www.chocen.pl/inwestycje/fds/114-nabor-nr-2-2021/7361-przebudowane-przejscie-dla-pieszych.html
Zakończona została inwestycja pn Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 1907 [...]

Bez tytułu dd0a4Zakończona została inwestycja pn Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 190776C-ulica Sikorskiego w Choceniu km 0+862, dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość robót wynosiła 51 992,10 zł, z czego przyznane dofinansowanie w kwocie 32 032,00 zł. W ramach inwestycji w celu poprawy zaistniałej sytuacji powstał próg płytowy U16 o wym. 550x600x10 cm z przejściem dla pieszych oraz oświetlenie solarno-hybrydowe. Zastosowane rozwiązanie stanowi połączenie progu zwalniającego z przejściem dla pieszych. Pozwoli to uspokoić ruch na drodze a poprzez wyniesienie przejścia dla pieszych i jego kolorystykę (białe taśmy odblaskowe 3M, przejście w kolorze czerwonym i białym) poprawi znacząco bezpieczeństwo użytkowników. Projekt obejmuje także rozwiązania wspomagające, ułatwiające przekraczanie drogi w postaci dostosowania wysokościowego krawężników i nawierzchni dojścia do przejścia dla pieszych - obustronnie. Wykonano również prace poprawiające w obrębie przejścia warunki widoczności, polegające na usunięciu zieleni i wykonaniu cięć pielęgnacyjnych i korygujących drzewa. Zastosowane oświetlenie solarno-hybrydowe zwiększy widoczność w okresie nocnym. Przedsięwzięcie ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.

środa, 15 grudzień 2021

Przebudowa przejścia dla pieszych

https://www.chocen.pl/inwestycje/fds/114-nabor-nr-2-2021/7297-przebudowa-przejscia-dla-pieszych.html
W dniu 14 grudnia 2021 r. Wójt Roman Nowakowski wraz ze Skarbnikiem Iloną Walczak, podpisali z Woj [...]

Bez tytułu dd0a4
W dniu 14 grudnia 2021 r. Wójt Roman Nowakowski wraz ze Skarbnikiem Iloną Walczak, podpisali z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Mikołajem Bogdanowiczem umowę o dofinansowanie na kolejną inwestycję drogową. W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowane będzie zadanie pn Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 190776C-ulica Sikorskiego w Choceniu km 0+862. Całkowita wartość robót wynosi 51 992,10 zł, z czego dofinansowanie będzie w kwocie 32 032,00 zł. W ramach inwestycji w celu poprawy zaistniałej sytuacji powstanie próg płytowy U16 o wym. 550x600x10 cm z przejściem dla pieszych oraz oświetlenie solarno-hybrydowe. Zastosowane rozwiązanie stanowi połączenie progu zwalniającego z przejściem dla pieszych. Pozwoli to uspokoić ruch na drodze a poprzez wyniesienie przejścia dla pieszych i jego kolorystykę (białe taśmy odblaskowe 3M, przejście w kolorze czerwonym i białym) poprawi znacząco bezpieczeństwo użytkowników. Projekt obejmuje także rozwiązania wspomagające, ułatwiające przekraczanie drogi w postaci dostosowania wysokościowego krawężników i nawierzchni dojścia do przejścia dla pieszych - obustronnie. Przewidziane są również prace poprawiające w obrębie przejścia warunki widoczności, polegające na usunięciu zieleni i wykonaniu cięć pielęgnacyjnych i korygujących drzewa. Zastosowanie oświetlenia solarno-hybrydowego zwiększy widoczność w okresie nocnym. Termin wykonania inwestycji planowany jest na 31.07.2022 r.      

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 190776C-ulica

Sikorskiego w Choceniu km 0+862

Lp.

ELEMENTY I RODZAJE ROBÓT

TERMIN REALIZACJI

1.

Korekta dojść do przejścia

31.07.2022 r.

2.

Przejście, oznakowanie, próg, oświetlenie

31.07.2022 r.