Nabór nr 1/2022

czwartek, 05 październik 2023

Zakończyliśmy przebudowę traktu królewskiego

https://www.chocen.pl/inwestycje/fds/123-nabor-1-2022/8038-zakonczylismy-przebudowe-traktu-krolewskiego.html
Zakończyły się prace związane z przebudową odcinka drogi Krukowo - Olganowo o długości 0,66 k [...] Bez tytułu a651aZakończyły się prace związane z przebudową odcinka drogi Krukowo - Olganowo o długości 0,66 km, który stanowi część tzw. traktu królewskiego, prowadzącego do Brześcia Kujawskiego. Zadanie pn. „ Przebudowa drogi gminnej 190705C Choceń - gr. gm. (Humlin) odcinek Krukowo - Olganowo od km 3+180 do km 3+840 o długości 0,660 km stanowiąca dojazd do zlikwidowanego Państwowego Przedsiębiorstwa Gospodarstwa Rolnego w miejscowości Olganowo” jest dofinansowywane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 20 czerwca 2023r. została podpisana umowa na dofinansowanie inwestycji w wysokości 379 549 zł. Całkowity koszt przebudowy drogi to 659 583,01 zł brutto. Inwestycja była realizowana do 4 października br., przez firmę PGTB Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku i obejmowała położenie nawierzchni bitumicznej. Pobocza dróg na całej długości zostały wzmocnione i poszerzone na szerokość 50 cm. Na drodze na odcinku 3+830  zamontowano lampę solarowo hybrydową. Odwodnienie nawierzchni utworzone zostało za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych.
wtorek, 20 czerwiec 2023

Dofinansowanie na przebudowę drogi Krukowo-Olganowo

https://www.chocen.pl/inwestycje/fds/123-nabor-1-2022/8037-dofinansowanie-na-przebudowe-drogi-krukowo-olganowo.html
Wójt Gminy Choceń podpisał w dniu dzisiejszym z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim umowę na udzielenie [...]

Bez tytułu 133a4Wójt Gminy Choceń podpisał w dniu dzisiejszym z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim umowę na udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 190705C Choceń - gr. gm. (Humlin) odcinek Krukowo - Olganowo od km 3+180 do km 3+840 o długości 0,660 km stanowiąca dojazd do zlikwidowanego Państwowego Przedsiębiorstwa Gospodarstwa Rolnego w miejscowości Olganowo”. Inwestycja obejmuje położenie nawierzchni bitumicznej. Pobocza dróg na całej długości zostaną wzmocnione i poszerzone na szerokość 50 cm. Na drodze na odcinku 3+830 zaprojektowano zamontowanie lampy solarowo hybrydowej. Odwodnienie nawierzchni utworzone zostanie za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych. Kwota dofinansowania wynosi 379 549,00 zł. Całkowity koszt przebudowy drogi to 659 583,01 zł brutto. Inwestycja będzie zrealizowana do 4 października przez firmę PGTB Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku. Inwestycja pozytywnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz estetykę naszej gminy.

wtorek, 07 luty 2023

Dofinansowanie na przebudowę kolejnej drogi w gminie

https://www.chocen.pl/inwestycje/fds/123-nabor-1-2022/8036-dofinansowanie-na-przebudowe-kolejnej-drogi-w-gminie.html
Pozytywnie rozpatrzono wniosek złożony do Wojewody na inwetycję pn. Przebudowa drogi gminnej 1907 [...]

Bez tytułu 8439cPozytywnie rozpatrzono wniosek złożony do Wojewody na inwetycję pn. Przebudowa drogi gminnej 190705C Choceń - gr. gm. (Humlin) odcinek Krukowo - Olganowo od km 3+180 do km 3+840 o długości 0,660 km stanowiąca dojazd do zlikwidowanego Państwowego Przedsiębiorstwa Gospodarstwa Rolnego w miejscowości Olganowo. Wartość projektu wynosi 632 582,21 zł, a dofinansowanie stanowi wartość 379 549,00 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Planowany termin prowadzonych prac to marzec-październik 2023r.