Nabór nr 3/2023

środa, 13 marzec 2024

Przebudowa dróg dofinansowana

https://www.chocen.pl/inwestycje/fds/124-nabor-nr-3-2023/8329-przebudowa-drog-dofinansowana.html
W dniu 8 marca 2024 r. Wójt Gminy Choceń Roman Nowakowski podpisał z Wojewodą Kujawsko-Pomorsk [...]

Bez tytułu c014c

W dniu 8 marca 2024 r. Wójt Gminy Choceń Roman Nowakowski podpisał z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim  Michałem Sztyblem, umowę o dofinansowanie inwestycji pn Przebudowa dróg gminnych nr 190724C, 190740C oraz ul. Targowej w Choceniu. Inwestycja obejmuje przebudowę trzech odcinków dróg o długości 2300 m. Na drodze Zakrzewek - Szczutkowo powstanie warstwa ścieralna i wiążąca. Wykonane zostaną zjazdy bitumiczne i tłuczniowe, mijanki oraz wzmocnione pobocze. Na drodze Lutobórz gr. gminy (Przyborowo) wykonana zostanie warstwa ścieralna oraz wzmocnione pobocze lewostronne. Powstaną zjazdy na pola tłuczniowe a do posesji bitumiczne oraz mijanki. Na ul. Targowej w Choceniu wykonana zostanie warstwa podbudowy z kamienia łamanego naturalnego, warstwa ścieralna i warstwa wiążąca. Wykonane zostaną zjazdy z kostki betonowej oraz pobocze obustronne gruntowe. Wykonawcą robót jest Firma WPRD Sp. z o.o. z Nowej Wsi za kwotę 2 219 226,13 zł. Realizacja robót planowana jest na 2024 rok. Zadanie dofinansowane jest z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 553 458,00 zł. Inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawę powiązań transportowych, środowiska oraz estetykę naszej gminy.