środa, 25 styczeń 2023

Zakończenie modernizacji sieci wodociągowej

https://www.chocen.pl/inwestycje/polski-lad/118-nabor-nr-1-2021/7653-zakonczenie-modernizacji-sieci-wodociagowej.html
Zakończone zostały prace związane z realizacją inwestycji pn Poprawa infrastruktury wodociągo [...]

logo polski lad

Zakończone zostały prace związane z realizacją inwestycji pn Poprawa infrastruktury wodociągowej w Gminie Choceń poprzez wymianę rur azbestowo-cementowych. Wykonawcą robót była Firma KENEZ sp. z o. o. z Włocławka. Przedmiot zamówienia obejmował budowę i przebudowę sieci wodociągowej w Śmiłowicach, Szatkach i Skibicach. Wykonane zostało przejście wodociągiem przez działki osób prywatnych w celu wymiany i budowy przyłączy wodociągowych. Zadanie obejmowało: roboty przygotowawcze i wykończeniowe, roboty ziemne, roboty montażowe oraz dostawę agregatu prądotwórczego mobilnego o mocy 65 kW.

Na realizację inwestycji gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 5 886 326,47 zł.   

Powrót

Polecane artykuły:


Egzekucja zaległości za wodę i ścieki

W ciągu ostatnich tygodni wysłaliśmy kilkadziesiąt zawiadomień o wysokości zaległości w opłatach za wodę i ścieki oraz wezwań do spłaty zadłużenia. Większość osób, które otrzymały [...]

Solistki chóru Mi Alegria na Święcie Powiatu Włocławskiego

Solistki chóru Mi Alegria wystąpiły na Święcie Powiatu Włocławskiego w dniu 6 lipca 2024 r. w Kruszynie. Oczarowały publiczność piosenkami znanych i lubianych artystów muzyki rozrywkowej. & [...]