piątek, 28 lipiec 2023

Budowa drogi Szczutkowo – Ząbin

https://www.chocen.pl/inwestycje/prow/infrastruktura-drogowa/122-infrastruktura-drogowa-2023/7987-budowa-drogi-szczutkowo-zabin.html
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiej [...]
Bez tytułu da393„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wspieranie rozwoju obszarów wiejskich, poprzez budowę drogi Szczutkowo-Ząbin. Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: poprawa infrastruktury drogowej

 

W dniu 27 lipca 2023 r. Wójt Gminy Choceń podpisał z Wicemarszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego umowę o dofinansowanie zadania pn Budowa drogi Szczutkowo – Ząbin. Na realizację tego przedsięwzięcia, gmina otrzyma dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości do 63,63 % kosztów kwalifikowanych.

Inwestycja dotyczy budowy 1,5 km drogi. Zakres obejmuje roboty pomiarowe, wykonanie nawierzchni, mijanek, skrzyżowania, poboczy, zjazdów oraz oznakowanie. Wykonanie zadania planowane jest do 28 grudnia 2023 r.

Inwestycja realizowana jest w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020. Celem operacji jest wspieranie lokalnego rozwoju Gminy Choceń poprzez budowę drogi Szczutkowo-Ząbin.

Powrót

Polecane artykuły:


INFORMACJA

Kujawsko- Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza w dniu 18.04.2024r. o godzinie 10:00 na szkolenie nt. zmian w płatnościach bezpośrednich w tym w ekoschematach. Szkolenie odbę [...]

ROLNIKU na PROTEST ! 20 marca 7.00 do 23 marca 7.00 !

Kto jeszcze nie był, ten ma szansę dołożyć swoją cegiełkę już od jutra.           Od 20 marca startuje 3-dobowy PROTEST. Przyjeżdżajcie n [...]