piątek, 02 październik 2015

Ponad 15 km przebudowanych dróg

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/3071-ponad-15-km-przebudowanych-drog.html
Mieszkańcy Krukowa, Olganowa, Wichrowic, Śmiłowic i Skibic korzystają już z przebudowanych dró [...]

Mieszkańcy Krukowa, Olganowa, Wichrowic, Śmiłowic i Skibic korzystają już z przebudowanych dróg gminnych. W dniu dzisiejszym dokonano odbioru tej inwestycji. Zadanie zrealizowano z dofinansowaniem z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w rejonie komunikacyjnym Gmin: Włocławek, Lubraniec, Boniewo i Choceń. Tylko na terenie naszej gminy obejmowało przebudowę łącznie prawie 15,5 km dróg.

Są to następujące odcinki:
1. Droga Krukowo - Olganowo - Wichrowice - gr. gminy 4,894 km, projekt obejmował:
- od Krukowa do Olganowa - pow. utrwalenie grysami,
- od Olganowa do Wichrowic - obustronne odtworzenie rowów z usunięciem zakrzaczenia,
- od Wichrowic (od szkoły) do gr. gm. powierzchniowe utrwalenie grysami,
- wykonanie zatoki autobusowej (Olganowo) i chodnika,
- wykonanie przejścia dla pieszych z poręczami ochronnymi,
- wykonanie oznakowania solarowo - hybrydowego w obrębie skrzyżowania, przejścia dla pieszych,
- obustronne wykonanie linii przykrawędziowych (Olganowo - Wichrowice - gr. gm.),

2. Droga Śmiłowice - Olganowo 1,958 km, projekt obejmował:
- korektę skrzyżowania z dr. powiatową,
- profilowanie masą bitumiczną,
- wykonanie warstwy ścieralnej na całej nawierzchni,
- przebudowę przepustu,

3. Droga Śmiłowice - Wichrowice - Olganowo - 4,476 km, projekt obejmował: - w-wa ścieralna gr. 4 cm, na starej nawierzchni,
- od skrzyżowania do gr. gminy - pełna konstrukcja , tj. podbudowa z kruszywa, warstwa wiążąca i warstwa ścieralna,
- wykonanie zjazdów, z przepustów, usunięcie zakrzaczenia,

4. Droga Skibice - Wichrowice, 2,683 km, projekt obejmował profilowanie masą, powierzchniowe utrwalenie grysami na całym odcinku, ustawienie poręczy sprężystych, ścięcie i uzupełnienie poboczy.

5. Droga Wichrowice - Gołębin (gr. gminy) 1,473 km, projekt obejmował - pełną konstrukcję, tj. warstwa odsączająca z piasku, podbudowę z kruszywa wapienno - żwirowego, warstwę wiążącą i ścieralną z masy mineralno-asfaltowej oraz wykonanie zjazdów z przepustów poprzecznych.

Partnerami naszej gminy były samorządy: Lubrańca, Boniewa i Powiatu Włocławskiego.

Powrót

Polecane artykuły:


Dron nad szkołą w Wilkowicach

Na zdjęciach z drona Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej w Wilkowicach i jej otoczenie. Obecnie trwają prace przy rozbudowie budynku szkoły o pomieszczenia stołówki. Wykonanie zadania do stan [...]

Lista osób na zakup kostki betonowej drobnowymiarowej z rozbiórki chodników w Czerniewicach i Olganowie - wg kolejności zgłoszeń.

Dorsz Anna - Wilkowice - 100 m2 Pawłowska Wiktoria - Choceń- 100 m2 Chudziński Kryspin - Krukowo – 90 m2 Kruczkowski Janusz - Niemojewo – 80 m2 Dobiecki Jakub - Lutobórz – 12 m2 Bili [...]