piątek, 30 październik 2015

Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Choceń

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/3163-budowa-oczyszczalni-sciekow-i-kanalizacji-sanitarnej-w-miejscowosci-chocen.html
Inwestycja pn. „budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Choceń” [...] Inwestycja pn. „budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Choceń” została zrealizowana. Odbiór końcowy strategicznego dla rozwoju gminy zadania został dokonany w dniu 30 września 2007 r. Projekt był finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu gminy. Wartość projektu opiewała na kwotę 5.621.227,96. Dofinansowanie z środków Unii Europejskiej wynosiło 75 % co stanowi wartość 4.215.920,97. Inwestycja była finansowana z priorytetu I w ramach działania 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska. Wybudowano oczyszczalnię i skanalizowano cały Choceń. Wykonano kilkanaście kilometrów sieci kanalizacyjnej i przyłączono do niej  kilkaset domów. Mieszkańcy już doceniają uzyskane efekty.Powrót

Polecane artykuły:


Zmiana kodów pocztowych

Poczta Polska, na wniosek Wójta Gminy Choceń, podjęła działania w celu uporządkowania kodów pocztowych funkcjonujących na terenie naszej gminy. Dotyczy to następujących kodów pocztowych, kt [...]