piątek, 30 październik 2015

Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Choceniu

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/3167-budowa-sali-gimnastycznej-przy-gimnazjum-w-choceniu.html
Projekt pn. „Budowa Sali Gimnastycznej przy Gimnazjum w Choceniu”jest w trakcie realizacji, [...] Projekt pn. „Budowa Sali Gimnastycznej przy Gimnazjum w Choceniu”

jest w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia to 31.08.2010 r. Wykonany obiekt będzie tworzył kompleks sportowo – oświatowy. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 5.853.311,93 zł brutto. Przetarg na wykonanie inwestycji odbył się w dniu 23 kwietnia 2008 r. Wartość zadania po przetargu wynosi 4.783.441,11 zł.

Umowę na wykonanie budowy podpisano z firmą: Przedsiębiorstwo Budowlano – Instalacyjne „REMBUD” z Włocławka. Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami wskazanymi w harmonogramie stanowiącym załącznik do umowy. Obecny stan zaawansowania budowy to: 85% ścian nośnych i konstrukcji żelbetowych nadziemia.

Dane techniczne budynku przedstawiają się następująco:
  • kubatura: 17581,6 m³
  • powierzchnia zabudowy: 1934,2 m²
  • powierzchnia użytkowa: 2038,7 m²
Obiekt przystosowany będzie do rozgrywania gier zespołowych na poziomie krajowym z szatniami dla 100 osób oraz z widownią dla 254 osób. Przy podziale sali na trzy niezależne strefy przystosowany będzie do ćwiczeń trzech grup. Wejście do budynku ulokowane będzie od strony boiska sportowego oraz połączy salę sportową z istniejącą szkołą łącznikiem. Sala gimnastyczna o wymiarach 23,87 m x 49,16 m (wysokość 10,73 m) będzie podzielona na trzy niezależne strefy ćwiczeń:
  • część środkowa przeznaczona do gimnastyki (wyposażona w drabinki, uchwyty do zamocowania drążków i innego sprzętu gimnastycznego oraz siatkówki
  • części skrajne dostosowane do rozgrywania koszykówki.
Po rozebraniu ekranów rozdzielających  poszczególne strefy, hala sportowa dostosowana będzie do rozgrywania gier zespołowych na poziomie krajowym.

W skład obiektu wejdą także: cztery niezależne zaplecza dla ćwiczących (4x25) z szatniami, prysznicami, toaletami i przedsionkiem, pomieszczenie  trenera – gabinet kultury fizycznej, w czasie meczów pomieszczenie dla sędziów, widownia na 254 osoby z szatnią i toaletami. Obiekt dostosowany  będzie dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy Sali sportowej zaprojektowano także  pomieszczenie przeznaczone na siłownię.

Powrót

Polecane artykuły:


Policyjne statystyki w zakresie przestępstw

Opublikowano policyjne statystyki w zakresie przestępstw w 2022 r., wg miejsca stwierdzenia. Poniżej Gmina Choceń na tle gmin w powiecie włocławskim. Gmina miejsca Liczba K [...]

Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Kujawska i Śmiłowiónki na I Powiatowym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Brześciu Kujawskim.

W niedzielę, 26 listopada 2023 roku, nasz Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Kujawska gr. Gąski miał zaszczyt uczestniczyć w I Powiatowym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w BCKiH "Wahadło" [...]