piątek, 30 październik 2015

Przebudowa dróg

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/3168-przebudowa-drog.html
W ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, Gmi [...] W ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, Gmina Choceń realizuje inwestycję pt. „Przebudowa drogi gminnej nr 190732C Borzymie – Kolonia Borzymie o dł. 1,880 km”. Wartość projektu wynosi 902.661,65 PLN. Źródła finansowania: środki Wojewody (NPPDL – MSWiA) – 451.240,56 PLN, budżet samorządu – Gminy Choceń – 302.452,13 PLN oraz wkład własny Partnera – 148.968,96 PLN. W wyniku realizacji w/w zadania powstanie odcinek drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej (warstwa wiążąca gr. 4 cm i  ścieralna gr. 4 cm) wraz z poboczami o szerokości korony drogi 5,5 m. Planowany termin zakończenia przebudowy to sierpień 2009 r. Wykonawcą jest firma  przez WPRD z Nowej Wsi.

Powrót

Polecane artykuły:


Stoły Wigilijne na Kujawach

Tegoroczna XXIII Powiatowa Wystawa „Stołów Wigilijnych na Kujawach” odbędzie się 17 grudnia 2023 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu. Gminę Choceń reprezentować b [...]

Nowe maszyny dla Spółdzielni Budowlanej

Z ogromną radością pragniemy poinformować, że Choceńska Socjalna Spółdzielnia Budowlana otrzyma dofinansowania na realizację projektu pn. „Zakup sprzętu na potrzeby rozszerzenia działalno [...]