piątek, 30 październik 2015

Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/3171-rekultywacja-skladowisk-odpadow-w-wojewodztwie-kujawsko-pomorskim-na-cele-przyrodnicze.html
Gmina Choceń wspólnie z Urzędem  Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Torun [...]
Gmina Choceń wspólnie z Urzędem  Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz 21 samorządami lokalnymi z terenu województwa przygotowała kompleksowy projekt pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”. Przedsięwzięcie zakłada rekultywację 22 składowisk  odpadów na terenie regionu o łącznej powierzchni 23,7 ha.
W ramach Projektu Gmina Choceń przeprowadzi rekultywację gminnego składowiska odpadów w miejscowości Niemojewo o powierzchni 0,67 ha.
Realizacja przedsięwzięcia jest możliwa dzięki wsparciu pozyskanemu przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. 

W dniu 24 marca w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu Wójt Gminy Choceń Roman Nowakowski wraz ze Skarbnikiem Gminy Beatą Piłatowską z udziałem Marszałka Piotra Całbeckiego, Wicemarszałka Dariusza Kurzawy, przedstawicieli WFOŚiGW w Toruniu i przedstawicieli  pozostałych 21 gmin uczestniczących w projekcie podpisali umowę o dofinansowanie projektu oraz umowy partnerskie ze środków POIŚ oraz WFOŚIGW.

Głównym celem Projektu jest przywrócenie wartości przyrodniczych terenom po zamkniętych składowiskach odpadów między innymi poprzez właściwe ukształtowanie terenu, odtworzenie gleby, uregulowanie właściwych stosunków wodnych oraz wprowadzenie roślinności. Zrekultywowane tereny zostaną udostępnione mieszkańcom w formie ścieżek edukacyjnych. Infrastruktura, która powstanie w tych miejscach umożliwi prowadzenie działań edukacyjnych z zakresie ekologii, ochrony środowiska oraz racjonalnego gospodarowania odpadami.
Realizację przedsięwzięcia będzie koordynować Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

Planowana wartość całego Projektu to ponad 27,6 miliona złotych. Koszt realizacji zadania przez Gminę Choceń wynosi 995.370,39 zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności to 85% wydatków kwalifikowanych, w kwocie nie większej niż 846.064,83 zł. Pozostałe środki to wkład własny Gminy Choceń w wysokości 49.768,52 zł (5%) oraz dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu  w kwocie 99.537,04  zł (10%).

Powrót

Polecane artykuły:


Policyjne statystyki w zakresie przestępstw

Opublikowano policyjne statystyki w zakresie przestępstw w 2022 r., wg miejsca stwierdzenia. Poniżej Gmina Choceń na tle gmin w powiecie włocławskim. Gmina miejsca Liczba K [...]