czwartek, 12 listopad 2015

Ulice w Choceniu i Czerniewicach oznakowane

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/3190-ulice-w-choceniu-i-czerniewicach-oznakowane.html
100%auto
W związku z przyznaną pomocą w ramach osi priorytetowej 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zale [...] W związku z przyznaną pomocą w ramach osi priorytetowej 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa zawartej w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” dotyczącą operacji „Rewitalizacja zespołów parków oraz remont placu postojowego na terenie gminy Choceń” wykonano oznakowanie ulic w Czerniewicach i Choceniu oraz ustawiono tablice informacyjne z planami ulic.

Wykonawcą prac był Zakład Handlowo-Usługowo –Produkcyjny „KARO” FLAGI-REKLAMA z Włocławka. Wartość tego zadania wyniosła 22 878 zł.

Powrót

Polecane artykuły:


Wycieczka do Warszawy

Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Choceń i Szkoła Podstawowa im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach zaprasza społeczność naszej gminy do udziału w wycieczce do Warszawy w 80 - rocznicę wybuchu powst [...]

Informacja

Dnia 6 lipca br. odbędzie się Święto Powiatu Włocławskiego w Kruszynie, na którym odbędzie się Festiwal Smaku. Udział w nim brać będą nasze Koła Gospodyń Wiejskich: KGW „Kujawianki w [...]