czwartek, 12 listopad 2015

Ulice w Choceniu i Czerniewicach oznakowane

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/3190-ulice-w-choceniu-i-czerniewicach-oznakowane.html
100%auto
W związku z przyznaną pomocą w ramach osi priorytetowej 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zale [...] W związku z przyznaną pomocą w ramach osi priorytetowej 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa zawartej w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” dotyczącą operacji „Rewitalizacja zespołów parków oraz remont placu postojowego na terenie gminy Choceń” wykonano oznakowanie ulic w Czerniewicach i Choceniu oraz ustawiono tablice informacyjne z planami ulic.

Wykonawcą prac był Zakład Handlowo-Usługowo –Produkcyjny „KARO” FLAGI-REKLAMA z Włocławka. Wartość tego zadania wyniosła 22 878 zł.

Powrót

Polecane artykuły:


Samochód ze Szczutkowa sprzedany.

Wóz pożarniczy Renault S170, który był na stanie jednostki OSP w Szczutkowie, na podstawie obowiązujących przepisów mógł być użytkowany w jednostce tylko do końca br. Dlatego podjęto skut [...]