czwartek, 12 listopad 2015

Euro dla naszej gminy

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/3192-euro-dla-naszej-gminy.html
Podsumowując miniony okres, można mieć poczucie dobrze wykonanej pracy. To nie były stracone lat [...] Podsumowując miniony okres, można mieć poczucie dobrze wykonanej pracy. To nie były stracone lata. Udało się dopasować politykę inwestycyjną w gminie do programów unijnych. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa na terenie naszej gminy realizowano lub dofinansowano najważniejsze dla rozwoju gminy inwestycje.

1. Wiele lat inwestowania naszej gminy w dziedzinę oczyszczania ścieków i budowę kanalizacji przynosi wreszcie zauważalne rezultaty. Zrealizowano dwa duże projekty dotyczące uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Choceń o wartości łącznie prawie 15 mln zł z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego stanowi prawie 10 mln zł. Łącznie wybudowaliśmy prawie 60 km sieci kanalizacyjnej oraz zmodernizowaliśmy oczyszczalnię ścieków oraz przekierowaliśmy wszystkie ścieki z Czerniewic do Chocenia. W ten sposób aglomeracja Choceń została w 99 % skanalizowana, podłączone zostały do sieci miejscowości Choceń, Borzymie, Czerniewice, Wilkowice i Wilkowiczki. Zmodernizowano ponad 5 km sieci wodociągowej w Choceniu, wyrzucając rury azbestowe i przebudowano ulice i chodniki w starej części Chocenia.
2. W ramach projektu realizowanego przez samorząd województwa - wybudowano salę sportową w Wilkowicach o wartości 1.854.000 zł. Jest to już drugi tak duży obiekt sportowy na terenie naszej gminy (wym. 39x19) i do dziś cieszy się dużym zainteresowaniem.
3. Przebudowano drogę gminną z Janowa do Chocenia o długości 1,795km. Wartość projektu 876.443 zł, dofinansowanie 390.230,46 zł.
4. Przebudowano drogę gminną Humlin (gr. Gminy) - Choceń . Wartość zadania 1.201.698,00, dofinansowanie 499.906,29 zł.
5. Gmina dofinansowała realizację przebudowy drogi powiatowej kwotą w wysokości 600.000 zł. W ramach zadania przebudowano drogę relacji Włocławek – Kruszyn – Choceń.

Powrót

Polecane artykuły:


Smutna informacja

Z docierających do nas informacji wynika, iż dziś w nocy zginęła tragicznie nauczycielka Przedszkola Samorządowego w Choceniu. Nieoficjalnie: do nieszczęścia doszło w nocy. Pani Monika zosta [...]

Zawody strzeleckie z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości przeprowadzone zostały zawody strzeleckie, zwycięzców tych zawodów uhonorowano w dniu 11 listopada br. Wręczenia nagród dokonali: Wójt Gminy Choce [...]