piątek, 13 listopad 2015

Przebudowa parku

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/3200-przebudowa-parku.html
Zakończono projekt dot. „Rewitalizacji zespołów parkowych oraz remont placu postojowego na tere [...] Zakończono projekt dot. „Rewitalizacji zespołów parkowych oraz remont placu postojowego na terenie Gminy Choceń”. Zadanie realizowano z PO RYBY. Wartość projektu wynosi 520.375,66 zł, natomiast dofinansowanie 85 %. Środki, które otrzymamy są z konkurów ogłaszanych przez Lokalną Grupę Rybacką Dorzecza Zgłowiączki.

Powrót

Polecane artykuły:


UWAGA

Zjawisko przebarwienia wody ustąpiło na całej naszej sieci. Miało ono miejsce tylko wycinkowo w miejscowości Niemojewo. Cały czas wodociągi są monitorowane. Pod względem organo – leptyczmym [...]