wtorek, 04 wrzesień 2018

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/80-jakie-to-proste/4972-informacja-o-wyborze-oferty.html
Na podstawie ogłoszenia z dnia 16.08.2018 r. dotyczącego usług transportowych informujemy, że w [...] Bez tytułu a7cd7


Na podstawie ogłoszenia z dnia 16.08.2018 r. dotyczącego usług transportowych informujemy, że w odpowiedzi wpłynęły 3 oferty złożone przez:

  1. TRANSPORT OSOBOWY
Paweł Piasecki

Dębniaki 27, 87-875 Topólka

  1. „AUTO-TUR” PRZEWOZY OSÓB
Marek Biernacki

Huta Chodecka 18, 87-860 Chodecz

  1. „TRANSNET”
Kamil Ściślewski

  1. Polna 1/20, 87-865 Izbica Kujawska
OFERTA NAJKORZYSTNIEJSZA:

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 2 złożona przez:

„AUTO-TUR” PRZEWOZY OSÓB

Marek Biernacki

Huta Chodecka 18, 87-860 Chodecz

 

Oferta złożona przez w/w oferenta została wybrana do realizacji.

Uzasadnienie:

Wybrana oferta została uznana za najtańszą z pośród nadesłanych ofert. Ocena spełnia wymogi formalne oraz zawiera wszystkie elementy wymagane przez Zamawiającego.

Powrót

Polecane artykuły:


Dodatkowa dotacja dla OSP Nakonowo Stare

Podczas ostatniej sesji Rada Gminy w Choceniu wyraziła zgodę na udzielenie dodatkowych środków finansowych w formie dotacji dla OSP Nakonowo Stare w wysokości 70 tys. zł. W dniu dzisiejszym uruc [...]

Klub młodzieżowy działający przy Szkole Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach

Gminne Towarzystwo Sportowe „Unia” Choceń  zaprasza dzieci oraz młodzież w wieku 6-18 lat do udziału w projekcie pt. „Klub młodzieżowy działający przy Szkole Podstawowej im. Anny Wa [...]