wtorek, 26 listopad 2019

Rewitalizacja przestrzeni i budynków mieszkalnych - aneks do umowy

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/projekty-rewitalizacji/projekty-infrastrukturalne/103-rewitalizacja-etap-i/5773-rewitalizacja-przestrzeni-i-budynkow-mieszkalnych-aneks-do-umowy.html
W związku z zakończeniem realizacji inwestycji pn.” Projekt rewitalizacji przestrzeni i budynk [...]
logo PRO LGD e5038
W związku z zakończeniem realizacji inwestycji pn.” Projekt rewitalizacji przestrzeni i budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Choceń” współfinansowanej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Wójt Gminy Choceń zwrócił się w czerwcu br. z prośbą do Urzędu Marszałkowskiego o zwiększenie poziomu dofinansowania w/w projektu.

Przyznana przez Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki kwota dofinansowania wynosiła 417 516,45 zł. W wyniku przeprowadzonego i rozstrzygniętego przetargu na roboty budowlane kwota dofinansowania wynosiła 385 034,24 zł. Dofinansowanie w ogłoszonym konkursie kształtowało się na poziomie 85%. W dniu 25 listopada br. Gmina Choceń podpisała aneks zwiększający poziom dofinansowania do 92%.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 489 219,98 zł brutto. Gmina Choceń otrzyma dofinansowanie w wysokości 92 % tj. w kwocie 416 742,94 zł

Wykonawcą prac był Zakład Remontowo- Budowlany Jan i Cezary Błaszczyk z Włocławka.

Powrót

Polecane artykuły:


Nowe nasadzenia przy plaży

Tak dziś działamy przy plaży w Choceniu: stare i spróchniałe topole usunięte, teren posprzątany i uporządkowany, a nasadzenia w trakcie. Bardzo serdecznie dziękujemy Panu Marcinowi Maciejewsk [...]