wtorek, 07 grudzień 2021

Rewitalizacja

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/projekty-rewitalizacji/projekty-infrastrukturalne/104-rewitalizacja-etap-ii/6977-rewitalizacja.html
Zakończona została realizacja inwestycji pn. Projekt rewitalizacji przestrzeni i budynków mieszka [...]

Bez tytułu 3a707Zakończona została realizacja inwestycji pn. Projekt rewitalizacji przestrzeni i budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Choceń - etap II.

Rewitalizacji zostały poddane następujące budynki:

- budynki mieszkalne wielorodzinne w Choceniu zlokalizowane przy ul. Spacerowej na działkach nr 557,
nr 558, nr 559, nr 560, nr 561.

- budynki mieszkalne wielorodzinne w miejscowości Borzymie na działkach nr 19/9, nr 53/5, nr 53/6.

Inwestycja polegała na wykonaniu rewitalizacji części wspólnych budynków tj. robót termomodernizacyjnych ścian, dachów, wymianie okien na klatkach schodowych i  kotłowni, wymianie drzwi zewnętrznych i balkonowych, remoncie wejść do budynków. Przy jednym z budynków wykonany został podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz powstały 2 altany stanowiące części wspólne.

Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju i przy udziale Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki. Zadanie jest dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt przyczynił się do wzrostu udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD poprzez poprawę stanu i rozwój infrastruktury, umożliwiający pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców obszaru LSR. Działania infrastrukturalne przyczyniły się do ożywienia społeczno-gospodarczego miejscowości o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych tj. Choceń i Borzymie - zmierzającego do poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

wtorek, 05 styczeń 2021

Rewitalizacja przestrzeni i budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Choceń - etap II.

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/projekty-rewitalizacji/projekty-infrastrukturalne/104-rewitalizacja-etap-ii/6430-rewitalizacja-przestrzeni-i-budynkow-mieszkalnych-po-bylym-pgr-w-miejscowosci-borzymie-i-chocen-oraz-budynkow-mieszkalnych-po-bylej-cukrowni-w-miejscowosci-chocen-etap-ii-2.html
Zakończona została pierwsza część prac dotyczących inwestycji pn. Projekt rewitalizacji przest [...]

logo PRO LGD e5038 33ff2 21a84Zakończona została pierwsza część prac dotyczących inwestycji pn. Projekt rewitalizacji przestrzeni i budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Choceń - etap II.

Wykonany został następujący zakres działań:

- Roboty remontowe - Borzymie nr 53/6

- Roboty remontowe - Borzymie nr 53/5

Pozostałe prace obejmujące roboty remontowe - ul. Spacerowa, Choceń dz. nr 557, nr 558, nr 559,
nr 560, nr 561, zostaną wykonane do 31.08.2021 r. Ostatni etap dotyczący robót remontowych - Borzymie, dz. nr 19/9, zostanie zakończony 30.11.2021 r.

Inwestycja polega na wykonaniu rewitalizacji części wspólnych budynków tj. robót termomodernizacyjnych ścian, dachów, wymianie okien na klatkach schodowych i  kotłowni, wymianie drzwi zewnętrznych i balkonowych, remontu wejść do budynków. Przy jednym z budynków wykonany zostanie podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz powstaną 2 altany stanowiące części wspólne.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju i przy udziale Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki. Zadanie jest dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

piątek, 14 sierpień 2020

Rewitalizacja przestrzeni i budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Choceń - etap II.

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/projekty-rewitalizacji/projekty-infrastrukturalne/104-rewitalizacja-etap-ii/6258-rewitalizacja-przestrzeni-i-budynkow-mieszkalnych-po-bylym-pgr-w-miejscowosci-borzymie-i-chocen-oraz-budynkow-mieszkalnych-po-bylej-cukrowni-w-miejscowosci-chocen-etap-ii.html
Przeprowadzony został przetarg na inwestycję pn Projekt rewitalizacji przestrzeni i budynków mies [...]

logo PRO LGD e5038 33ff2Przeprowadzony został przetarg na inwestycję pn Projekt rewitalizacji przestrzeni i budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Choceń - etap II.. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez Zakład Remontowo - Budowlany Jan i Cezary Błaszczyk z Włocławka. W dniu 23 lipca 2020 r. z wykonawcą podpisana została umowa na realizację projektu na kwotę 1 081 883,85 zł. Prace budowlane zostały już rozpoczęte.

Rewitalizacji poddane będą następujące budynki:

- budynki mieszkalne wielorodzinne w Choceniu zlokalizowane przy ul. Spacerowej na działkach nr 557,
nr 558, nr 559, nr 560, nr 561.

- budynki mieszkalne wielorodzinne w miejscowości Borzymie na działkach nr 19/9, nr 53/5, nr 53/6.

Inwestycja polega na wykonaniu rewitalizacji części wspólnych budynków tj. robót termomodernizacyjnych ścian, dachów, wymianie okien na klatkach schodowych i  kotłowni, wymianie drzwi zewnętrznych i balkonowych, remontu wejść do budynków. Przy jednym z budynków wykonany zostanie podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz powstaną 2 altany stanowiące części wspólne. Zakończenie zadania planowane jest na listopad 2021 r.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju i przy udziale Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki. Zadanie jest dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

środa, 05 sierpień 2020

Rewitalizacja II etap

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/projekty-rewitalizacji/projekty-infrastrukturalne/104-rewitalizacja-etap-ii/6241-rewitalizacja-ii-etap.html
W dniu 5 sierpnia 2020 r. podpisana została z Województwem Kujawsko-Pomorskim umowa o dofinansowan [...]

logo PRO LGD e5038 33ff2W dniu 5 sierpnia 2020 r. podpisana została z Województwem Kujawsko-Pomorskim umowa o dofinansowanie inwestycji pn Projekt rewitalizacji przestrzeni i budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Choceń - etap II. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 1 446 328,87 zł przy dofinansowaniu w kwocie 975 870,22 zł. Zakończenie zadania planowane jest na listopad 2021 r.

Rewitalizacji poddane będą następujące budynki:

- budynki mieszkalne wielorodzinne w Choceniu zlokalizowane przy ul. Spacerowej na działkach nr 557,
nr 558, nr 559, nr 560, nr 561.

- budynki mieszkalne wielorodzinne w miejscowości Borzymie na działkach nr 19/9, nr 53/5, nr 53/6.

Inwestycja polega na wykonaniu rewitalizacji części wspólnych budynków tj. robót termomodernizacyjnych ścian, dachów, wymianie okien na klatkach schodowych i  kotłowni, wymianie drzwi zewnętrznych i balkonowych, remontu wejść do budynków. Przy jednym z budynków wykonany zostanie podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz powstaną 2 altany stanowiące części wspólne.

Projekt przyczyni się do wzrostu udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD poprzez poprawę stanu i rozwój infrastruktury umożliwiający pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców obszaru LSR. Działania infrastrukturalne przyczynią się do ożywienia społeczno-gospodarczego miejscowości o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych tj. Choceń i Borzymie - zmierzającego do poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.