poniedziałek, 09 maj 2016

Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek.

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/ck-b-chocen/3450-ogolnopolski-dzien-bibliotekarza-i-bibliotek.html
100%auto
Corocznie w maju obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Wydarzenie to stał [...] Corocznie w maju obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Wydarzenie to stało się świętem rozpoczynającym Tydzień Bibliotek. Tegoroczny Tydzień Bibliotek, trwający od 9 do 14 maja, obchodzony jest pod hasłem: BIBLIOTEKA Inspiruje. Hasło to, daje możliwość zaprezentowania tych cech, które sprawiają, że biblioteka ze swoją ofertą jest w nauce, kulturze i edukacji nie tylko instytucją nieodzowną, ale także atrakcyjną.
Nasze Choceńskie Centrum Kultury - Biblioteka, jak każdego roku tak i teraz włączyła się w obchody „Tygodnia Bibliotek”, organizując różnego rodzaju imprezy:
09.05.2016r. godz.11.00 – głośne czytanie dla dzieci
10.05.2016r. godz.12.00 - spotkanie z podróżnikiem Panem Waldemarem Lamparskim dla młodzieży i dorosłych
11.05.2016r.godz.9.00 spotkanie z Panem Krzysztofem Piersą dla młodzieży/pogadanka na temat uzależnień od gier komputerowych/. Pan Piersa jest autorem książki pt. „Komputerowy ćpun „
13.05.2016r godz.10.00 plener malarski z udziałem przedszkolaków
Zapraszamy!

Powrót

Polecane artykuły:


Ustalono terminarz wyborów sołtysów i rad sołeckich

Rada Gminy zarządziła wybory sołtysów i rad sołeckich podczas ostatniej sesji. Sołtysi i rada sołecka będą pełnili swoje funkcje do czasu objęcia funkcji przez nowo wybranego sołtysa i rad [...]

Inwestujemy na Giełdzie Energii

Za pośrednictwem firmy 4EDU spółka z o.o. z Gliwic wystąpiliśmy do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o wydanie „Białych Certyfikatów”,  dla inwestycji Kompleksowa modernizacja budyn [...]