czwartek, 23 sierpień 2018

Narodowe czytanie - zapraszamy

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/ck-b-chocen/4940-narodowe-czytanie-zapraszamy.html
100%auto

Powrót

Polecane artykuły:


Projekty grantowe w ramach Osi 11 RPO WK-P 2014-2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w związku z wdrażaniem LSR ogłasza konkursy w ramach których składane są wnioski na różne projekty, organizuje różnego rodzaju [...]

CO SŁYCHAĆ W CHOCEŃSKIM KLUBIE MORSÓW ??

03 LISTOPADA 2019 r. – ROZPOCZĘCIE SEZONUChoceński Klub Morsów wraz z Morsami z Lubrańca rozpoczął sezon, za nami pierwsza kąpiel. Ach co to były za emocje! Aura pogodowa może trochę za ci [...]