poniedziałek, 30 styczeń 2023

Konkurs Czytelniczy - Ferie z książką 2023

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/ck-b-chocen/7588-konkurs-czytelniczy-ferie-z-ksiazka-2023.html
100%auto
Biblioteka Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach oraz Choceńskie Centrum Kultury – Biblioteka zapra [...] Biblioteka Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach oraz Choceńskie Centrum Kultury – Biblioteka zapraszają do udziału w Konkursie Czytelniczym „Ferie z książką 2023”.

REGULAMIN:
1. Cele konkursu:
Konkurs ma na celu szerzenie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, nawiązanie kontaktów czytelniczych oraz poznanie zasobów bibliotek gminnych i szkolnych.

2. Przebieg konkursu:
Konkurs polega na napisaniu pracy literackiej w dowolnej formie graficznej (pisanej ręcznie, pisanej komputerowo, z rysunkami lub bez rysunków) zachęcającej do przeczytania książki wcześniej wypożyczonej z bibliotek gminnych i szkolnych. Konkurs nie dotyczy lektur szkolnych.

3. Uczestnicy:
W konkursie mogą wziąć udział wszystkie dzieci i młodzież zamieszkująca i uczęszczająca do szkół na terenie gminy Choceń.

4. Termin:
Prace pisemne należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach lub Choceńskiego Centrum Kultury - Biblioteka w terminie do 27.02.2023 r.

5. Kryteria oceny pracy:
Prace pisemne mają charakteryzować: zgodność z tematem konkursu, estetyka, czytelność pisma, poprawność ortograficzna oraz terminowość wykonania.


6. Prace będą oceniane w 6 kategoriach wiekowych:
5 - latki i młodsi ( prace mają formę wyłącznie plastyczną),
klasy 0 - I SP ( dla uczniów 0 i kl. I prace mają formę wyłącznie plastyczną),
klasy II - III SP (prace mogą zawiera elementy plastyczne),
klasy IV - VI SP,
klasy VII – VII SP,
uczniowie szkół ponadpodstawowych

7. Opis pracy:
Prace powinny zawierać następujące informacje:
imię i nazwisko, klasa, szkoła autora pracy,
autor i tytuł przeczytanej książki,
imię i nazwisko opiekuna ucznia (nauczyciel prowadzący, bibliotekarz), deklaracja RODO

8. Organizatorzy:
Biblioteka Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach i Choceńskie Centrum Kultury - Biblioteka

9. Fundatorzy nagród:
Urząd Gminy w Choceniu,
Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Choceń,
Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach,
Choceńskie Centrum Kultury - Biblioteka

10. Osoba kontaktowa:
Sławomir Gwardecki, tel. 570 226 376

!! ZAPRASZAMY !!

Powrót

Polecane artykuły:


DZIEŃ DZIECKA w Szczutkowie 🎉

Serdecznie dziękujemy Przewodniczącemu Rady Powiatu Dawidowi Dalmanowi za zapewnienie wspaniałej atrakcji - szalonego misia🐻Wójtowi Gminy Choceń za objęcie wydarzenia patronatem i wsparcie [...]

Żłobek „Pomponik” w Choceniu

W związku z zakończoną rekrutacją  na rok  2024/2025   Żłobek „Pomponik” w Choceniu przedstawia  listę  dzieci przyjętych. 1 Nikodem Majewski [...]