wtorek, 21 marzec 2023

Podziękowanie

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/ck-b-chocen/7676-podziekowanie.html
100%auto

Powrót

Polecane artykuły:


Dofinansowanie do przebudowy dróg

Złożony do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy wniosek o dofinansowanie na kolejną inwestycję drogową znalazł się na liście podstawowej uprawniającej do otrzymania dofinansowania w ramach R [...]

Podatek rolny w naszej gminie

Wobec zapytań sąsiedniej gminy oraz licznych dyskusji na temat wysokości podatku rolnego w naszej gminie niniejszym informujemy. Podstawowa stawka podatku dla użytków, na których jest prowadzona [...]