wtorek, 07 maj 2024

Występ Zespołu "Śmiłowiónki" na VIII Festiwalu Zespołów Folklorystycznych im. Tadeusza Zielińskiego w Brześciu Kujawskim

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/ck-b-chocen/8418-wystep-zespolu-smilowionki-na-viii-festiwalu-zespolow-folklorystycznych-im-tadeusza-zielinskiego-w-brzesciu-kujawskim.html
100%auto
4 maja 2024r. w amfiteatrze Brzeskiego Centrum Kultury i Historii "Wahadło" odbył się VIII Festiw [...] 4 maja 2024r. w amfiteatrze Brzeskiego Centrum Kultury i Historii "Wahadło" odbył się VIII Festiwal Zespołów Folklorystycznych im. Tadeusza Zielińskiego. Przy pięknej, majowej pogodzie licznie zebrani widzowie i sympatycy folkloru obejrzeli występu 29 zespołów grup wokalnych, tanecznych i solistów. Były to między innymi zespoły z Włocławka, Sierpca, Kutna, Radziejowa, Izbicy Kujawskiej, Dobrego, Kowala i Chocenia.
W tym pięknym święcie folkloru wzięli udział także przedstawiciele naszej gminy: Zespół Folklorystyczny "Śmiłowiónki" oraz Zespół Pieśni i Tańca "Ziemia Kujawska" - we wszystkich trzech grupach wiekowych: Gąski , Iskierki i grupa młodzieżowa. Obydwu zespołom przygrywała nasza 5-cio osobowa kapela, pod kierownictwem pana Miłosza Kierzkowskiego.

W swoimi 15 minutowym występie zespół "Śmiłowiónki" zaprezentował:
- trzy pieśni ludowe: "Jakeś ty Kasiu bydełko gnała", "Łoj siano, siano" oraz starą pańszczyźnianą pieśń - "Bandoskę"
- trzy tańce ludowe: Kujawiak, Chodzony, Oj świeci.
Występy oceniało 3-osobowe jury.
Nasze zespoły otrzymały następujące nagrody:
1). W kategorii zespołów powyżej 40 roku życia Zespół "Śmiłowiónki" otrzymał II nagrodę.
2). W kategorii zespołów do lat 14 -tu Zespół Pieśni i Tańca "Ziemia Kujawska" otrzymał także II nagrodę. Pierwszej i trzeciej nagrody nie przyznano.
Ponadto I nagrodę otrzymała pani Danuta Kaczmarek ze Śmiłowic jako solistka a' cappella.
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym.
Dla uczestników i gości biorących udział w tym pięknym święcie folkloru przygotowane były stoiska z ludowym rękodziełem. Można było także wziąć udział w warsztatach plecenia z wikliny, rzeźbieniu w drewnie, robieniu kwiatów z bibuły i malowaniu wzorów kujawskich.
Na koniec uroczystości wystąpił ukraiński zespół "Czeremszyna".

[Opr. Danuta Nowicka]

Zdjęcie WhatsApp 2024 05 06 o 10.36.09 8a7007ec 25dd9

Powrót

Polecane artykuły:


Otwarcie ofert na wykonanie fontanny na skwerku

W dniu 11 lipca br., odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na wykonanie fontanny na skwerku. Wpłynęły trzy oferty. Niestety wszystkie złożone oferty są dużo powyżej wartośc [...]

Informacja

Dnia 6 lipca br. odbędzie się Święto Powiatu Włocławskiego w Kruszynie, na którym odbędzie się Festiwal Smaku. Udział w nim brać będą nasze Koła Gospodyń Wiejskich: KGW „Kujawianki w [...]