poniedziałek, 15 marzec 2021

Informacja

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/gops-chocen/6490-informacja-8.html
100%auto

Powrót

Polecane artykuły:


10 mln zł dla Gminy Choceń z Polskiego Ładu

Gmina Choceń złożyła i otrzymała środki na następujące wnioski w ramach Polskiego Ładu: 1. Poprawa infrastruktury wodociągowej w Gminie Choceń poprzez wymianę rur azbestowo- cementowych, [...]

Gmina Choceń wspiera niesamodzielnych

Dzięki realizacji projektu Gmina Choceń wspiera niesamodzielnych” nr RPKP.09.03.02-04-0047/20 grupa Seniorów wzięła udział w wycieczce. Wyjazd został zorganizowany w dniu 19.10.2021, a uczest [...]