piątek, 22 lipiec 2022

Kujawsko-Pomorska Tele Opieka

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/gops-chocen/7305-kujawsko-pomorska-tele-opieka.html
100%auto
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu jako Realizator projektu pn.: „ Kujawsko-Pom [...]  
2 380e0 Bez tytułu 20433
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu jako Realizator projektu pn.: „ Kujawsko-Pomorska Teleopieka” realizowanego w ramach Osi priorytetowej p. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór do projektu od dnia 25.07.2022r. do 05.08.2022 r. Wszystkie osoby chętne mogą zgłaszać się do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choceniu, osoba do kontaktu - Pani Anna Bilęda, telefon kontaktowy : 533-799-817.

Powrót

Polecane artykuły:


50 lat gminy Choceń

50 lat temu uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy utworzono w powiecie włocławskim Gminę Choceń. W tym roku obchodzimy więc piękny, złoty jubileusz. Z tego też powodu oraz z okaz [...]

Szczepienia psów

Koszt szczepienia psa - 35 zł 1. Bodzanowo 15.05.2023 14:00 sołtys 2. Bodzanówek 15.05.2023 15:00 sołtys 3. Szczytno 1 [...]