poniedziałek, 28 listopad 2022

Informacja o płatnościach dodatku węglowego

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/gops-chocen/7492-informacja-o-platnosciach-dodatku-weglowego.html
W związku z realizacją zadania dotyczącego wypłaty dodatku węglowego Gminny Ośrodek Pomocy Spo [...]

W związku z realizacją zadania dotyczącego wypłaty dodatku węglowego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu informuje, iż w dniu 25.11.2022 r. wpłynęły do Urzędu Gminy  z Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy środki w wysokości  365 642,05 zł na wypłatę powyższego dodatku. Niestety kwota ta pozwoliła nam na realizację wypłat dodatku tylko dla 120 gospodarstw domowych. Środki zostały przekazane na wypłatę  dla osób, które złożyły wnioski w okresie od 1 września do 8 września. Środki jakie potrzebujemy na wypłatę dodatku za okres wrzesień- październik to około 1 000 000,00 zł. Niestety nie wiemy kiedy wpłyną do nas następne środki na wypłatę powyższego dodatku.

Hanna Gołębiewska

Kierownik GOPS

Powrót

Polecane artykuły:


Zakup nowego wozu strażackiego dla OSP Szczutkowo

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczutkowie otrzymali dofinansowanie na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. W związku z tym, pracownicy naszej Gminy pomagają jednostce [...]

Kolejne koła gospodyń wiejskich otrzymały nowy sprzęt

W dniu 25.05.2023 r., nastąpiło kolejne oficjalne przekazanie sprzętów zakupionych przez Gminę Choceń w ramach umowy nr DFS-V.7241.1.271.2023, sfinansowanych przez  Fundusz Sprawiedliwości [...]