piątek, 17 marzec 2023

Podziękowanie

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/gops-chocen/7670-podziekowanie.html
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu bardzo dziękuje Ochotniczej Straży Pożarnej w Choce [...]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu bardzo dziękuje Ochotniczej Straży Pożarnej w Choceniu za szybką reakcję i okazaną pomoc na rzecz mieszkanki naszej gminy potrzebującej pomocy. Jeszcze raz bardzo dziękujemy.

Powrót

Polecane artykuły:


Dane statystyczne za 2023 r. – Gmina Choceń

Powierzchnia w km2 100 Gęstość zaludnienia (na 1 km2) 76 Ludność 7605 Dynamika liczby ludności (2022=100) 98,8 Małżeństwa [...]