piątek, 17 marzec 2023

Podziękowanie

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/gops-chocen/7670-podziekowanie.html
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu bardzo dziękuje Ochotniczej Straży Pożarnej w Choce [...]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu bardzo dziękuje Ochotniczej Straży Pożarnej w Choceniu za szybką reakcję i okazaną pomoc na rzecz mieszkanki naszej gminy potrzebującej pomocy. Jeszcze raz bardzo dziękujemy.

Powrót

Polecane artykuły:


SPRZEDAŻ KOŃCOWA PALIWA STAŁEGO

Na podstawie art. 14a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r., o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236, zm. 2023 r., poz. 877), w zwią [...]

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 30 maja 2023 r. (wtorek) Urząd Gminy w Choceniu będzie czynny do godz. 14.50. W tym dniu odbędzie się wydarzenie organizowane przez Urząd Gminy z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego oraz [...]