wtorek, 02 styczeń 2024

Informacja GOPS

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/gops-chocen/8191-informacja-gops-12.html
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu informuje, iż od  1stycznia 2024 r. do [...]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu informuje, iż od  1stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 będzie można składać wnioski o nowe jednorazowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Wsparcie to będzie przysługiwało za okres od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku i wypłacone zostanie jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego od 01 stycznia 2024 do 30 czerwca 2024 złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego będą dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choceniu od 15 stycznia 2024 r.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek osłonowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę. *dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 ze zm.).

W sytuacji, gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wsyokości zgodnie z zasadą  „ złotówka za złotówkę” z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

1)  228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, wynosi rocznie:

1) 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Wszelkie informacje można uzyskać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

w  Choceniu ul. Sikorskiego 8B ( świadczenia rodzinne)  lub pod numerem telefonu 54 200 05 78.

Powrót

Polecane artykuły:


Informacja

W dniu dzisiejszym Urząd Gminy Choceń czynny jest do godziny 13:00Za utrudnienia przepraszamy.

INFORMACJA

Kujawsko- Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza w dniu 18.04.2024r. o godzinie 10:00 na szkolenie nt. zmian w płatnościach bezpośrednich w tym w ekoschematach. Szkolenie odbę [...]