piątek, 30 marzec 2018

Informacja

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/gosir-chocen/4667-informacja.html
100%auto
"Harcownie - czyli metodyka harcerska wsparciem dla rodziny" to nowy projekt, na który Chorągiew K [...] "Harcownie - czyli metodyka harcerska wsparciem dla rodziny" to nowy projekt, na który Chorągiew Kujawsko - Pomorska ZHP uzyskała środki z Regionalnego Programu Operacyjnego. Projekt ten adresowany jest do dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich rodziców. Do naszej placówki w Choceniu przyjętych będzie 15 osób. Uczestnictwo w świetlicy jest nieodpłatne, a podczas zajęć każdy z uczestników otrzyma poczęstunek. Placówka będzie realizować roczny program, który będzie zawierał: zajęcia prowadzone przez wychowawcę metodą harcerską, 5 wycieczek, 2 wydarzenia zorganizowane dla uczestników i jednego rodzica każdego uczestnika, 2 biwaki weekendowe oraz 10-dniowy obóz harcerski dla uczestników – każda z tych form aktywności jest również bezpłatna. W celu złożenia formularza zgłoszeniowego można zgłosić się w piątek, 30.03.2018r. w godz. 15.00 – 17.00 w siedzibie hufca przy ul. Sikorskiego 4 w Choceniu lub skontaktować się z kierownikiem placówki – phm. Elizą Zaborowską – tel. 695 860 806. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

Powrót

Polecane artykuły:


Egzekucja długów za wodę i ścieki

Upoważnieni przez Radę gminy przechodzimy konsekwentnie do kolejnych działań związanych z egzekucją długów za wodę i ścieki. Komisja Rady gminy przeprowadziła weryfikację i dokonała oceny [...]

Zebranie z sołtysami

W dniu 14 lipca br., Wójt gminy Choceń Roman Nowakowski zaprosił sołtysów na spotkanie w sprawach bieżących. Podczas spotkania przedstawiciele KRUS Włocławek przeprowadzili szkolenie w zakres [...]