piątek, 30 sierpień 2019

Klub młodzieżowy w Choceniu

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/gosir-chocen/5630-klub-mlodziezowy-w-choceniu.html
100%auto

Powrót

Polecane artykuły:


Dotacja dla OSP Choceń uruchomiona

W związku z wyrażeniem zgody przez Radę Gminy Choceń na udzielenie dotacji dla OSP Choceń w kwocie 540 tys. zł, w dniu dzisiejszym uruchomiono z budżetu gminy w/w kwotę. Dotacja jest przeznacz [...]

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki   informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach [...]