środa, 08 maj 2024

Aktywna Szkoła

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/gosir-chocen/8428-aktywna-szkola.html
100%auto
Na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Choceniu będą realizowane zajęcia w ramach prog [...]

Na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Choceniu będą realizowane zajęcia w ramach programu „Aktywna Szkoła”.  Jest to największy w historii Ministerstwa Sportu i Turystyki Program skierowany do dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Został stworzony z myślą o realizacji strategicznego celu w obszarze kultury fizycznej – Aktywne i zdrowe społeczeństwo. Program ten to kompleksowe wsparcie aktywności fizycznej. Dzięki optymalnemu wykorzystaniu przyszkolnej i samorządowej infrastruktury sportowej oraz zapewnieniu profesjonalnego wsparcia trenerskiego umożliwia aktywizację społeczeństwa na poziomie lokalnym.

W ramach tego programu na naszym obiekcie zostaną zrealizowane dwa programy:

  • Aktywny weekend – realizator: Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Choceniu
  • Aktywny Orlik – realizator : Gminne Towarzystwo Sportowe „Unia” Choceń

Aktywny Weekend polega na wspieraniu działań sportowych na terenie szkół publicznych w weekendy. Głównym założeniem realizacji tego zadania jest udostępnienie przez organy prowadzące szkoły publiczne szkolnej infrastruktury sportowej, która będzie wykorzystywana do realizacji aktywności sportowych dla społeczności lokalnych, w szczególności dzieci i młodzieży podczas weekendów. Aktywności sportowe będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę i trenerów. Dzięki tym działaniom więcej dzieci i młodzieży zadba o swoją sprawność i zdrowie, skorzysta z alternatywnej formy spędzania wolnego czasu, będzie mogło rozwijać swoje pasje i umiejętności, stworzy dodatkową przestrzeń na efektywne spędzanie czasu z rówieśnikami oraz rodziną, pozna wartość aktywnego odpoczynku, obniży poziom stresu i agresji oraz podniesie wiarę w siebie i własne możliwości.

Aktywny Orlik polega na wspieraniu działań aktywizujących prowadzonych na samorządowych (w tym szkolnych) obiektach sportowych. Głównym założeniem realizacji tego zadania jest udostępnienie przez jednostki samorządu terytorialnego infrastruktury, która będzie wykorzystywana do realizacji ogólnodostępnych aktywności sportowych (zajęcia, wydarzenia sportowe) prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę i trenerów. Dzięki działaniom realizowanym w ramach zadania każdy ma szansę skorzystać z bezpłatnych i różnorodnych zajęć sportowych 7 dni w tygodniu, trenować pod okiem wykwalifikowanej kadry sportowej, regularnie uprawiać sport, poznać ludzi i dzielić z nimi sportowe pasje, dbać o zdrowie i formę fizyczną oraz spędzać aktywnie czas z bliskimi.

Wszystkie zajęcia realizowane w ramach programu ruszają już w maju.

Więcej informacji na temat poszczególnych zadań oraz całego programu można uzyskać na stronie www.aktywnaszkola.pl

Powrót

Polecane artykuły:


Dane statystyczne za 2023 r. – Gmina Choceń

Powierzchnia w km2 100 Gęstość zaludnienia (na 1 km2) 76 Ludność 7605 Dynamika liczby ludności (2022=100) 98,8 Małżeństwa [...]

VI Międzygminny Konkurs Piosenki Wiosennej w Choceniu

W piątek 10 maja 2024r. odbył się już VI Międzygminny Konkurs Piosenki Wiosennej w Choceniu, którego organizatorem było nasze przedszkole. Fundatorem nagród było nasze przedszkole oraz Urzą [...]