czwartek, 29 marzec 2018

Nowy Zarząd w AMSW Wilkowice

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/placowki-oswiatowe/47-wilkowice/4665-nowy-zarzad-w-amsw-wilkowice.html
W dniu dzisiejszym tj. 29.03.2018r. W Wilkowicach odbyło się Walne Zebranie członków Klubu Sport [...] W dniu dzisiejszym tj. 29.03.2018r. W Wilkowicach odbyło się Walne Zebranie członków Klubu Sportowego Akademia Mieszanych Sztuk Walki. Po czteroletniej kadencji władz klubu nastąpiła zmiana w Zarządzie. Członkowie podziękowali staremu zarządowi za godne reprezentowanie klubu oraz owocną współpracę.

Od dnia dzisiejszego klub reprezentować będą :

Zarząd:
Prezes- Daniel Tobjasz
Wiceprezes- Urszula Cymerman
Sekretarz- Joanna Frontczak

Komisja rewizyjna:
Przewodniczący - Marek Grześ
Sekretarz- Agnieszka Ciesielska
Członek - Mateusz Łukaszewski

Gratulujemy nowemu zarządowi i życzymy sukcesów w działaniach na rzecz AMSW Wilkowice.

Powrót

Polecane artykuły:


XX Sesja Rady Gminy Choceń

W dniu 30 września br., podczas posiedzenia Rady Gminy Choceń, radni przyjęli: - sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami; - sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Choceń za I pół [...]