poniedziałek, 11 czerwiec 2018

Mistrz Języka Polskiego

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/placowki-oswiatowe/47-wilkowice/4807-mistrz-jezyka-polskiego.html
W Szkole Podstawowej w Wilkowicach została rozstrzygnięta całoroczna rywalizacja w ramach <Pro [...] W Szkole Podstawowej w Wilkowicach została rozstrzygnięta całoroczna rywalizacja w ramach <Programu wspomagającego dla uczniów zdolnych „Mistrz Języka Polskiego”> realizowanego w roku szkolnym 2017/2018.
W ramach tego programu 84 uczniów naszej szkoły z klas IV-VII brało udział w cyklu następujących konkursów szkolnych:
- na najładniejszy zeszyt,
- ortograficzne,
- plastyczne na ilustracje do wyrazów z trudnością ortograficzną,
- literackie; napisanie utworu literackiego (wiersza lub opowiadania) na wybrany spośród propozycji temat,
- recytatorskie,
- czytelnicze; czytanie utworów literackich (samodzielnie lub z osobami towarzyszącymi) oraz prezentacja przeczytanych lektur uzupełniających.

Wiele konkursów szkolnych było formą eliminacji do konkursów międzyszkolnych; na przykład do konkursu recytatorskiego poezji patriotycznej, konkursu recytatorskiego utworów poświęconych kobietom, konkursu ortograficznego, konkursów literackich „Wakacje z książką”, i „Ferie z książką” itd.
Laureatami zmagań polonistycznych zostali:
1. Maja Kruger (kl. VI) 189p
2. Marika Lewandowska (kl. VII) 178p
3. Alan Grabowski (kl. IVb) 165p
4. Natalia Żurańska (kl. V) 142p
5. Anna Dębczyńska (kl. IVb) 131p
6. Weronika Walczak (kl. IVa), Natalia Czajkowska (kl. VI) po 108p
7. Justyna Cymerman (kl. VII) 102p
8. Patrycja Herman (kl. VII) 100p
Uczniowie ci uczestniczyli prawie we wszystkich ogłaszanych przez organizatorkę konkursach. W każdym konkursie można było zdobyć od 1 do 10 punktów.
Wymienieni wyżej uczniowie otrzymali nagrody. Natalia Żurańska i Natalia Czajkowska dostały dofinansowanie do pięciodniowej wycieczki szkolnej w Beskidy w kwocie po 250 złotych każda. Pozostali  laureaci nie zadeklarowali chęci udziału w wycieczce szkolnej, dlatego otrzymali nagrody rzeczowe w postaci sprzętu komputerowego.
Wszystkie nagrody zostały ufundowane przez sponsorów. Składamy serdeczne podziękowania Państwu: Wójtowi Gminy Choceń Romanowi Nowakowskiemu, Sekretarz Gminy Choceń Agnieszce Świątkowskiej, ks. Tomaszowi Królowi, ks. Krystianowi Michalakowi, Piotrowi Jędrzejewskiemu, Agnieszce Ryniec, Bożenie Lewandowicz i Andrzejowi Wieczorkowi.

Monika Gratkowska

Powrót

Polecane artykuły:


Termomodernizacja szkoły w Choceniu

W dniu dzisiejszym podpisana została umowa na realizację inwestycji pn. Termomodernizacja i modernizacja kompleksu szkolnego w Choceniu. Najkorzystniejsza ofertę złożyła firma PRZEDSIĘBIORSTWO [...]

Nowy sprzęt dla OSP w Choceniu

W dniu dzisiejszym strażacy z OSP w Choceniu odbierają od producenta łódź w pięknym strażackim kolorze. Gmina Choceń przekazała na zakup sprzętu dotację w wysokości 110 tys. zł. Łódź b [...]