piątek, 13 styczeń 2023

Kandydat na Patrona Szkoły Podstawowej w Wilkowicach

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/placowki-oswiatowe/47-wilkowice/7561-kandydat-na-patrona-szkoly-podstawowej-w-wilkowicach.html
Jednym z najważniejszych zadań zawartych w tegorocznym Planie Pracy Szkoły Podstawowej w Wilkowic [...] Jednym z najważniejszych zadań zawartych w tegorocznym Planie Pracy Szkoły Podstawowej w Wilkowicach jest wyłonienie kandydata na patrona szkoły. Szkoła opiera swoje działania wychowawcze i buduje swoją tożsamość, w oparciu o wartości potwierdzone życiem i działalnością wybranego autorytetu. Uzyskuje swoistą indywidualną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół. Promuje osobę patrona, jego postawę życiową i dokonania, oraz w naturalny sposób uzyskuje do współpracy instytucje i osoby z nim związane. Wchodzi do rodziny szkół o tym samym imieniu, co może prowadzić do nawiązania wzajemnych kontaktów. Wzbogaca swoją obrzędowość związaną z patronem i sztandarem szkoły.Wszczęcie postępowania wyboru patrona zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. Powołany został zespół ds. wyboru patrona szkoły w skład którego weszli p. Miłosz Połujański, p. Jolanta Szydłowska, p. Monika Komorowska, p. Kinga Gawłowska, p. Natalia Bącela, p. Magdalena Chmiel.

W listopadzie rozpoczęto wyłanianie kandydatów w poszczególnych klasach, wśród pracowników, nauczycieli oraz rodziców. W holu szkoły umieszczono plakaty przygotowane przez uczniów z poszczególnych klas oraz pracowników obsługi i administracji promujące sylwetki m.in. Jana Pawła II, Św. Maksymiliana Marii Kolbe, Bł. Jerzego Popiełuszki, Wandy Chotomskiej, Wisławy Szymborskiej oraz Tadeusza Zawadzkiego "Zośki". W najbliższym czasie swoją kandydaturę wyłoni Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna. Kandydatów na patrona szkoły mogą również zgłaszać rodzice uczniów Szkoły Podstawowej w Wilkowicach.

Do dnia 15 kwietnia podejmowane będą działania, mające na celu zapoznanie społeczności szkolnej z życiorysami, zasługami oraz argumentami, dlaczego akurat ta postać mogłaby zostać Patronem szkoły. Tajne wybory na kandydata wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników obsługi, zostaną przeprowadzone, w dniu 25 kwietnia 2023 r.
Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Wilkowicach
Monika Leśniewska

Powrót

Polecane artykuły:


Prace na działce gminnej przy kościele w Choceniu

Rozpoczęły się działania na działce należącej do gminy na przeciwko kościoła w Choceniu. Niestety nie jest to jeszcze budowa bloku. Teren został użyczony firmie w celu zorganizowania zaplec [...]

Z raportu o stanie bezpieczeństwa

W raporcie za rok 2023 o stanie bezpieczeństwa w mieście i powiecie włocławskim i wynikach pracy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, można znaleźć informację o bezpieczeństwie publiczny [...]