środa, 15 listopad 2023

11 LISTOPADA

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/placowki-oswiatowe/47-wilkowice/8107-11-listopada.html
„Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie [...]

Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości” słowa, które zostały wypowiedziane przez
J. Piłsudskiego stanowiły motto uroczystej akademii
.

Uczniowie i nauczyciele przygotowali  i przedstawili montaż słowno – muzyczny z okazji 105 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Utwory poetyckie, słowa pieśni patriotycznych oraz choreografia tematyczna wprowadziły wszystkich w podniosły, patriotyczny nastrój i wywołały ogromne wzruszenie. Występ artystów można uznać za imponujący spektakl teatralny.

Wspaniałe występy uczniów uświetniła niespodzianka przygotowana przez nauczycielki p. Całkiewicz Agnieszkę i p. Malinowską Justynę, które wykazując się wspaniałymi walorami wokalnymi, przy profesjonalnym akompaniamencie p. Kierzkowskiego Miłosza, wykonały pieśni patriotyczne pt. ,,Rota;; i ,,Rozkwitały pąki białych róż’’.

,,Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy…” tak z pieśnią na ustach Dyrekcja, zaproszeni goście oraz cała społeczność szkolna kolejny raz włączyła się w akcje MEiN ,,Szkoła do hymnu”.

Uroczystość ta, była niezwykłą lekcją historii, dlatego spotkała się z wielkim aplauzem ze strony społeczności szkolnej.

[przygotowała i opracowała p. Monika Komorowska]Powrót

Polecane artykuły:


Przystanek autobusowy przy Food Park w Czerniewicach

Na prośbę mieszkańców Czerniewic przy firmie Food Park, przy drodze wojewódzkiej 269 Choceń - Kowal, wykonano przystanek autobusowy. Lokalizacja wiaty na gruntach należących do firmy Food Park [...]

Siłowe otwieranie drzwi (i nie tylko) organizowane przez FireTrap.pl to kolejne szkolenie, na którym doskonalili swoje umiejętności strażacy OSP Choceń.

Jest to ważna umiejętność, która jest często używana podczas akcji ratunkowych, zwłaszcza w sytuacjach, gdzie konieczne jest szybkie wejście do budynku w celu ewakuacji lub gaszenia pożaru o [...]