czwartek, 30 listopad 2023

🇵🇱Pamiętamy🇵🇱

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/placowki-oswiatowe/47-wilkowice/8124-pamietamy.html
100%auto
Z inicjatywy Stowarzyszenia dla Rozwoju Gminy Choceń i nauczycieli historii choceńskich szkół po [...] Z inicjatywy Stowarzyszenia dla Rozwoju Gminy Choceń i nauczycieli historii choceńskich szkół podstawowych została 24 listopada 2023 roku zorganizowana wycieczka do Olganowa i Włocławka. Wycieczka została zorganizowana w 160 rocznicę śmierci jednej z najwybitniejszych postaci powstania styczniowego w naszym regionie Naczelnika Rządu Narodowego na Powiat Włocławski - Andrzeja Bogusza. Andrzej Bogusz pochodził z Olganowa, był początkowo przewodnikiem, kasjerem powstańczym a następnie dowódczą oddziałów powstańczych. Został aresztowany i stracony przez władze carskie we Włocławku 24.11.1863 r. Uczniowie ze szkół w Choceniu, Śmiłowicach i Wilkowicach zapoznali się z drogą życiową - Andrzeja Bogusza, zwiedzili Muzeum Miasta Włocławka gdzie zapoznali się z historią regionu oraz zapalili znicze w Olganowie ( miejscu wyjścia powstańców kujawskich do boju) i w okolicach Stadionu Miejsckiego - miejscu straceń powstańców w czasie powstania styczniowego w latach 1863 - 1864 we Włocławku. Była to kolejna niezapomniana lekcja historii, która na długo pozostanie w pamięci naszych uczniów.

[ Oprac. Monika Komorowska]


2 1378f

Powrót

Polecane artykuły:


Druga sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Michał Bagiński, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609) zwołał II sesję Rady Gminy Choceń kadenc [...]

Absolutorium jednogłośnie

Podczas sesji Rady gminy Choceń, która odbyła się w dniu 28 maja 2024 r., przedstawiono Raport o stanie gminy za rok 2023. Następnie podjęto uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi gminy wotum z [...]