wtorek, 09 maj 2017

Kontynuacja akcji "A1 - Las dla Nas"

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/placowki-oswiatowe/48-smilowice/4045-kontynuacja-akcji-a1-las-dla-nas.html
W rok po pierwszych zasadzeniach drzew iglastych i liściastych na terenach przylegających do autos [...] W rok po pierwszych zasadzeniach drzew iglastych i liściastych na terenach przylegających do autostrady A-1, w ramach akcji „A -1 Las dla Nas”, uczniowie Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach, podjęli akcję pielęgnacji rosnących drzew. W kwietniu uczniowie oznaczali palikami wszystkie zeszłoroczne sadzonki. Przetrwało ich tylko 2560szt., rozmieszczonych na 7 działkach przylegających do autostrady A1. Paliki są niezbędne dla ochrony sadzonek przy pielęgnacji i koszeniu terenu.

W ciągu roku ponieśliśmy dość duże straty z powodu braku opadów oraz różnego rodzaju uszkodzeń. Częściowo nowe nasadzenia naprawcze, jako właściciel terenu, wykonała GDDKiA w Bydgoszczy. Jednocześnie, ze względu na wkład sił i środków, Urząd Gminy Choceń otrzymał większą swobodę dysponowania terenami zalesionymi.

Na początku maja wsadziliśmy około 5000szt. nowych sadzonek, aby jeszcze raz dokładnie wypełnić teren zalesiony. Duża ilość opadów sprzyja ukorzenianiu się sadzonek.

Wczoraj postawiono tam tabliczki. Następny etap na jesieni. Wielkie podziękowania dla organizatorów akcji Pani Eweliny Grochowina oraz Pana

Piotra Piętowskiego.

Powrót

Polecane artykuły:


Choceńska Socjalna Spółdzielnia Budowlana zakupiła koparko-ładowarkę

W ostatnich dniach Choceńska Socjalna Spółdzielnia Budowlana z powodzeniem zakończyła pierwszą inwestycję w ramach otrzymanych środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Spółdzielnia zakupi [...]

UWAGA

Zjawisko przebarwienia wody ustąpiło na całej naszej sieci. Miało ono miejsce tylko wycinkowo w miejscowości Niemojewo. Cały czas wodociągi są monitorowane. Pod względem organo – leptyczmym [...]