środa, 03 styczeń 2018

Jasełka w remizie OSP w Śmiłowicach

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/placowki-oswiatowe/48-smilowice/4523-jaselka-w-remizie-osp-w-smilowicach.html
Tradycyjnie w ostatnim dniu zajęć szkolnych przed Bożym Narodzeniem uczniowie Szkoły Podstawowej [...] Tradycyjnie w ostatnim dniu zajęć szkolnych przed Bożym Narodzeniem uczniowie Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach wystawili Jasełka.
Ponadczasowa historia narodzin Jezusa w Betlejem kolejny raz przyciągnęła uwagę licznie zebranej tym razem w remizie OSP publiczności. Wśród zaproszonych gości zasiedli m.in: Wójt Gminy Choceń - Pan Roman Nowakowski, ks. Proboszcz parafii św. Bartłomieja w Śmiłowicach - Krystian Michalak, Przewodnicząca Rady Rodziców pani Aneta Klonowska, rodzice, dziadkowie i pracownicy szkoły.

Jasełka jak co roku choć w inny sposób zostały przygotowane przez Panią Elżbietę Lachendrowicz i Pana Miłosza Kierzkowskiego.
Po przedstawieniu nastąpiło wręczenie paczek ufundowanych przez Urząd Gminy w Choceniu, oraz rozdanie nagród w konkursach plastycznych.
Na zakończenie tego wyjątkowego, świątecznego spotkania Wójt Gminy Choceń Roman Nowakowski,  dyrektor szkoły Sławomir Gwardecki, Przewodnicząca Rady Rodziców Aneta Klonowska oraz ks. Krystian Michalak złożyli wszystkim zebranym najserdeczniejsze Życzenia Bożonarodzeniowe.
Dyrekcja oraz uczniowie serdecznie dziękują panu wójtowi Romanowi Nowakowskiemu za pomoc w sfinansowaniu paczek świątecznych.                         
Dyrektor dziękuje również wszystkim młodym aktorom i ich opiekunom  za trud i czas poświęcony na przygotowanie niezapomnianego widowiska.

Przedstawienie to zostanie powtórzone 7 stycznia 2017 r. o godzinie 11.30 w kościele św. Bartłomieja w Śmiłowicach, na co w imieniu całego zespołu zapraszam.   
Sławomir Gwardecki

Powrót

Polecane artykuły:


Druga sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Michał Bagiński, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609) zwołał II sesję Rady Gminy Choceń kadenc [...]

Remont dróg w Niemojewie

Prace remontowe rozpoczęte na drogach w Niemojewie nabierają tempa. Wykonawcą prac jest Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” z Włocławka. Remont dotyczy wymiany nawierzchni na dwóch odcink [...]