czwartek, 21 czerwiec 2018

„Bezpieczne Wakacje” z ANWILEM po raz drugi w Śmiłowicach

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/placowki-oswiatowe/48-smilowice/4834-bezpieczne-wakacje-z-anwilem-po-raz-drugi-w-smilowicach.html
Przedostatni dzień przed wakacjami uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach i przedszkolaki [...] Przedostatni dzień przed wakacjami uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach i przedszkolaki z Prywatnego Przedszkola w Śmiłowicach spędzili w parku na imprezie sponsorowanej przez włocławski ANWIL Zaproszeni przez dyrektora szkoły goście: ratownik medyczny Damian Bagiński, drużyna OSP w Śmiłowicach pod dow.  dh Piotra Bińkowskiego przypomnieli naszym uczniom i ich rodzicom zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz poznali wyposażenie i działanie ochotniczej straży pożarnej. Tematy poruszane w czasie pogadanek i pokazów na pewno im pomogą bezpiecznie spędzić wakacje. I szczęśliwie powrócić do szkoły.

Po spotkaniach z zaproszonymi gośćmi wszyscy uczniowie wzięli udział w konkursach przygotowanych przez nauczycieli i wolontariuszy ANWILU: panią Elwirę Piętowską i pana Mariusza Trzcińskiego. Każdy uczestnik imprezy otrzymał nagrodę i słodycze ufundowane przez firmę ANWIL. Była to kolejna impreza zorganizowana przez szkołę i Wolontariat ANWILU. „Dzięki dofinansowaniu ANWILU mogliśmy zorganizować  tę imprezę w naszej szkole po raz drugi. Mamy nadzieję, że spotkania z ratownikiem medycznym i strażakami – ochotnikami  pomogą naszym uczniom poznać niebezpieczeństwa jakie mogą ich spotkać w czasie wakacji. Za tak świetną imprezę w imieniu wszystkich uczniów serdecznie dziękuję naszym gościom a szczególnie wolontariuszom ANWILU”.  Dyrektor szkoły - Sławomir Gwardecki

Powrót

Polecane artykuły:


Dotacja celowa dla Kół Gospodyń Wiejskich

W dniu 7 marca  Minister Sprawiedliwości, działając jako Dysponent Funduszu Sprawiedliwości po przeprowadzeniu oceny 790 zgłoszeń ogłosił wyniki I naboru wniosków na powierzenie realizac [...]

Finansowanie edukacji przedszkolnej

Edukacja przedszkolna nie jest finansowana z subwencji. W większości środki na ten cel pochodzą z budżetu gminy. Budżet państwa udziela na ten cel dotacji, w ostatnim roku wysokość dotacji wy [...]