piątek, 19 październik 2018

160 lat - to nie byle co!

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/placowki-oswiatowe/48-smilowice/5063-160-lat-to-nie-byle-co.html
12 i 13października 2018 r.  Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach obchodziła 160 - lecie powsta [...] 12 i 13października 2018 r.  Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach obchodziła 160 - lecie powstania. Z tej okazji w miejscowej remizie OSP odbyły się uroczystości jubileuszowe, które sprowadziły do tej niewielkiej podwłocławskiej miejscowości wielu dostojnych gości. Na jubileusz przybyli m.in. : Poseł na Sejm RP Joanna Borowiak, członek Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego Sławomir Kopyść, Kujawsko - Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz i wielu innych.

Uroczystości rozpoczęło złożenie kwiatów pod pamiątkową tablicą pozostawioną przez budowniczych 110 - letniego budynku szkoły. Następnie cała społeczność szkolna wzięła udział w uroczystej mszy świętej, którą prowadził dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej ks. dr Marcin Idzikowski.

Program artystyczny w remizie OSP rozpoczął krótki występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Śmiłowicach złożonej z absolwentów dostojnej jubilatki. Losy polskiej szkoły na przestrzeni dziejów zaprezentowali uczniowie przygotowani przez panią Annę Kamińską i pana Miłosza Kierzkowskiego. Za przepięknie przedstawiony program otrzymali od zebranych na sali gości i mieszkańców Gminy Choceń niekończące się brawa. Przedstawienie zakończył wspólny występ wszystkich uczestników w piosence ”Pokolenie” grupy KOMBI.
Następnie na scenie pojawili się zaproszeni goście z życzeniami i pozdrowieniami. List od pani Minister Anny Zalewskiej odczytała pani Poseł na Sejm RP Joanna Borowiak. Życzenia w imieniu Kujawsko -Pomorskiego Kuratora Oświaty przekazała Kujawsko - Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz.  Adres pamiątkowy od Marszałka Województwa Piotra Całbeckiego przekazał pan Sławomir Kopyść. Życzenia od  radnego Sejmiku Stanisława Pawlaka przekazał dyrektor szkoły.

Gorące życzenia na ręce dyrektora przekazali także Starosta Włocławski Kazimierz Kaca, Wójt Gminy Choceń Roman Nowakowski. Życzenia kolejnych 160 - lat przesłali również zaprzyjaźnieni ze szkołą dyrektorzy Anna Pawłowska, Marek Zapiec i Tamara Mikołajczak,  a w imieniu dyrektora KPCEN we Włocławku Grażyny Troszyńskiej - Aneta Gabryelczyk, w imieniu dyrektor CEE Marii Palińskiej - Joanna Fydryszewska, dyrektor CCKiB w Choceniu Ariel Malinowski, w imieniu Ewy Malinowskiej - Milena Urbańska, kierownik biura LGD Aneta Hoffman, kierownik zespołu Śmiłowiónki - Danuta Kaczmarek oraz członkini  KGW Śmiłowice Grażyna Stokfisz.
Jubileusz szkoły był okazją do przekazania podziękowań nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym. Nauczyciele czynni i emeryci otrzymali pamiątkowe tarcze szkolne. Symboliczna  pierwsza tarcza została przekazana na ręce Tadeusza i Andrzeja Tomasza Wajcowiczów - wnuków pierwszego kierownika przedwojennej Szkoły Powszechnej  - Tadeusza Wajcowicza. 
                  
Organizatorzy przygotowali również podziękowania dla wszystkich instytucji i organizacji wspierających szkołę finansowo przez ostatnie lata. Obecni na sali mieszkańcy i goście otrzymali  przygotowane przez szkołę pamiątki: płytę CD, okolicznościowy numer gazetki szkolnej oraz pamiątkowe tarcze szkolne.

Dyrektor Sławomir Gwardecki, podkreślając zasługi szkoły dla lokalnej społeczności, powiedział: „Jubileusz, jaki obchodzi nasza szkoła -160 lecie funkcjonowania oświaty w tym wiejskim środowisku, jest wydarzeniem niezwykłym. 160 lat to praca setek nauczycieli. Ich trud. Troska o powodzenie swoich uczniów. O ich wykształcenie. To również wysiłek tysięcy uczniów, którzy codziennie pokonywali swoje słabości. Na koniec pragnę wyrazić serdeczną wdzięczność wszystkim, którzy pracowali  i pracują w naszej szkole. Tym, którzy ją wspierali i wspierają. To dla mnie radość i przywilej pracować  w tym miejscu. Mieć takich poprzedników i mieć takich współpracowników. Mieć takich uczniów. I mieć takich rodziców”.

Wieczorem organizatorzy przygotowali „Wieczór wspomnień”, na który zaproszeni byli nauczyciele, emeryci oraz absolwenci szkoły. Nazajutrz  delegacja złożona z nauczycieli złożyła kwiaty na grobach pochowanych na miejscowym cmentarzu swoich poprzedników. Przez cały dzień można było zwiedzać szkołę, oglądać wystawę starych zdjęć, mebli i dokumentów.  Jubileusz zakończył wieczorny „Bal absolwentów”.  Imprezy towarzyszące  okazały się strzałem w dziesiątkę. Mury  160 - letniej jubilatki były świadkiem, setek wspomnień, wzruszających spotkań i rozmów po wielu latach.

Dyrektor szkoły serdecznie dziękuje pani Annie Kamińskiej i panu Miłoszowi Kierzkowskiemu za  przygotowanie wspaniałego programu artystycznego. Pani Jadwidze Bińkowskiej za poprowadzenie tej imprezy. Wszystkim występującym na scenie uczniom gratuluję  świetnego występu. A występującym na scenie absolwentom dziękuję za wspaniałą niespodziankę jaka sprawili nam wszystkim.
Dyrektor szkoły w imieniu całej społeczności szkolnej serdecznie dziękuje zaangażowanym w organizację imprezy nauczycielom, rodzicom z rady rodziców oraz wielu sponsorom i darczyńcom.
Dziękuje również ks. Krystianowi Michalakowi,  proboszczowi miejscowej parafii, ks. dr Marcinowi Idzikowskiemu, prowadzącemu  uroczystą mszę św., uczestniczącym w niej ks. Stanisławowi Wenderlichowi i ks. dr. Krzysztofowi Kamińskiemu.

Ponadto serdecznie dziękuje uczestniczącym w naszym jubileuszu gościom :
Pani Poseł  na Sejm RP Joannie Borowiak, Kujawsko - Pomorskiemu Wicekurator Oświaty Marii Mazurkiewicz, panu Sławomirowi Kopyściowi, Staroście Włocławskiemu Kazimierzowi Kacy, Wójtowi Gminy Choceń Romanowi Nowakowskiemu, dyrektorom  szkół i przedszkoli Annie Pawłowskiej, Markowi Zapiecowi, Tamarze Mikołajczak, Wiolettcie Czajkowskiej oraz Anetcie Gabryelczyk, Joannie Fydryszewskiej, Arielowi Malinowskiemu,    Milenie Urbańskiej, Anecie Hoffman, Kierownikowi Posterunku Policji w Choceniu Waldemarowi Błaszczykowi, Komendantowi Gminnemu OSP  Michałowi Dezorowi,  Danucie Kaczmarek oraz Grażynie Stokfisz.
Dziękuję osobom i firmom bez których ta uroczystość nie mogłaby się odbyć: panu Romanowi Nowakowskiemu -Wójtowi Gminy Choceń, pani Halinie Radziejewskiej - dyrektorowi  Banku Spółdzielczego w Kowalu, państwu Tadeuszowi, Bożenie i Andrzejowi Tomaszowi Wajcowiczom, panu Piotrowi Jędrzejewskiemu i pani Marlenie Szeroczyńskiej, panu Markowi  Zielińskiemu prezesowi Firmy Raf- Chem, panu Maciejowi Ciesielskiemu i panu Michałowi Bińkowskiemu z Firmy MERA SP. ZO.O,  panu Markowi Biernackiemu właścicielowi  firmy AUTO -TUR oraz szczególne podziękowania  kieruje dla pana Arkadiusza Rogowiczowi cza prezesa OSP w Śmiłowicach,
Na koniec dziękuję naszym zaprzyjaźnionym mediom: Kujawy.media.pl, redakcji Tu i Teraz. Gazeta Włocławka i powiatu, www.chocen.pl  a za relacje fotograficzne panu  Andrzejowi Karolakowi i panu Radosławowi Babińskiemu.

Powrót

Polecane artykuły:


Trwają prace przy rewitalizacji świetlicy w Wichrowicach

„Rewitalizacja przestrzeni po byłym PGR w miejscowościach Wichrowice i Olganowo” jest w trakcie. Zadanie jest realizowane przez firmę Usługi Remontowo-Wykończeniowe "Lux-Bud" Łukasz Tyde.&nb [...]

Tablety dla Absolwentów

W trakcie uroczystości zakończenia roku szkolnego 2023/2024 w dniu 21 czerwca 2024 r., zostały wręczone specjalne nagrody Wójta Gminy Choceń dla absolwentów szkół podstawowych. Uczniowie za u [...]