środa, 14 lipiec 2021

Nowe pomoce dydaktyczne w SP im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/placowki-oswiatowe/48-smilowice/6687-nowe-pomoce-dydaktyczne-w-sp-im-anny-wajcowicz-w-smilowicach.html
Gmina Choceń  w imieniu Szkoły Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach, złożyła wni [...]

Gmina Choceń  w imieniu Szkoły Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach, złożyła wniosek o dofinansowanie wyposażenia szkolnych pracowni w ramach rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Placówka otrzymała z tego tytułu dofinansowanie w kwocie 75 tysięcy złotych. W ramach otrzymanych środków szkoła zakupi pomoce dydaktyczne do czterech przedmiotów: geografii, biologii, fizyki i chemii. 

W nowym roku szkolnym lekcje z ww. przedmiotów będą ciekawsze. Uczniowie będą korzystać m.in. z mikroskopów stereoskopowych.

Lekcja biologii zostanie wzbogacona o preparaty roślinne, tkankowe i zoologiczne. Sala zostanie wyposażona w model szkieletu człowieka, model czaszki, model oka i płuc, model serca, model układu krwionośnego i trawiennego. Uczniowie dokładniej przyjrzą się wirusom i  bakteriom.

Na lekcjach chemii uczniowie zostaną wyposażeni w fartuchy i  okulary ochronne. Laboratorium będzie wyposażone w komplet szkieł, zestaw do destylacji ze statywem, szpatułki, odczynniki chemiczne, wskaźniki itp. Chemia będzie łatwiej przyswajalna dzięki zestawom do doświadczeń chemicznych i wytwarzania gazu, zastosowaniu modeli atomów                  i próbek paliw.

Na geografii uczniowie będą korzystać z różnych modeli m.in.:  ukształtowania terenu                         w przekroju płyt tektonicznych i wulkanów, modelu ziemi, czy modelu układu słonecznego. Młodzież nauczy się korzystać z kompasów, zegara słonecznego, pozna rodzaje gleb, skał                    i minerałów.

Zajęcia z fizyki zostaną wzbogacone o zestaw do elektrostatyki, generator Van de Graaffa, maszynę elektrostatyczną i cyfrowy miernik poziomu dźwięku. Do dyspozycji uczniów  będzie wahadło matematyczne, zestaw siłomierzy, komplet do doświadczeń                           z magnetyzmu, zestaw do demonstracji pola magnetycznego wokół przewodnika z prądem, zestaw do doświadczeń  z optyki geometrycznej, światłowód itp.

Pomoce dydaktyczne z pewnością uatrakcyjnią zajęcia, co wpłynie korzystnie na podniesienie wyników nauczania wśród naszych uczniów.

Wioletta Krysztoforska

dyrektor Szkoły Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach

Powrót

Polecane artykuły:


Informacja

Żłobek Pomponik w Choceniu   informuje, że od 1 kwietnia br. przyjmie na staż 1 osobę zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku. Zainteresowane osoby mogą składać C [...]

Prace na działce gminnej przy kościele w Choceniu

Rozpoczęły się działania na działce należącej do gminy na przeciwko kościoła w Choceniu. Niestety nie jest to jeszcze budowa bloku. Teren został użyczony firmie w celu zorganizowania zaplec [...]