wtorek, 09 listopad 2021

Dzień Patrona Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/placowki-oswiatowe/48-smilowice/6899-dzien-patrona-szkoly-podstawowej-w-smilowicach.html
100%auto
5 listopada 2020r. Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach otrzymała imię Anny Wajcowicz- harcerki, żo [...]

5 listopada 2020r. Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach otrzymała imię Anny Wajcowicz- harcerki, żołnierki AK, łączniczki w Powstaniu Warszawskim.

Corocznie – 5 listopada –społeczność szkoły– będzie obchodzić Dzień Patrona.

W tym roku również nie mogło zabraknąć tego ważnego wydarzenia w kalendarzu uroczystości.

Na pierwszych godzinach uczniowie oglądali film o Powstaniu Warszawskim, po czym młodsze klasy przygotowywały prace plastyczne, zaś starsi uczniowie wzięli udział w quizie.  Cała społeczność miała możliwość zwiedzić wystawę poświęconą życiu Anny Wajcowicz przygotowaną przez P.S.Gwardeckiego oraz wystawę prac plastycznych wykonanych przez najmłodsze dzieci. Następnie uczniowie i nauczyciele udali się do Choceńskiego Centrum Kultury na uroczystość.  Na początku w obecności sztandaru odśpiewano hymn szkoły, po czym w czasy życia patronki przeniósł wszystkich zebranych piękny występ uczniów przygotowany przez  p. Elżbietę Lachendrowicz.


Młodzi artyści poprzez montaż słowno – muzyczny przedstawili zebranym fakty z życia Anny Wajcowicz, dzieje Powstania Warszawskiego, a co najważniejsze w podniosły i dojrzały sposób oddali hołd swojej patronce i wszystkim bojownikom tamtych 63 dni. 

Po akademii głos zabrała p. Wioletta Krysztoforska – dyrektor szkoły, która najpierw podziękowała młodym artystom za mądry i podniosły występ, a następnie słowa swoje skierowała do uczniów szkoły oraz nauczycieli. Zaznaczyła, że Anna Wajcowicz wiele wymagała od siebie i była otwarta na potrzeby innych. Cała społeczność szkoły powinna brać z niej przykład; ,, Niech jej osobowość i czyny będą dla nas drogowskazem do nauki i pracy, byśmy zawsze wiele od siebie wymagali, szanowali się i wspierali”. Pani dyrektor poprosiła również uczniów o przypomnienie słów refrenu hymnu szkoły, który jak twierdzi jest swego rodzaju obietnicą składaną naszej patronce:

,,Weźmy w dłonie naszą przyszłość, będziemy mocno starać się

Mądrość i wiedza naszym celem, Chcemy w sercach nosić pieśń

Chcemy pamięć Twą ocalić, Twoje czyny wzorem są

Bóg nas będzie błogosławił, honor duma płoną w nas”.

Apel był również idealną okazją aby nagrodzić uczennicę, która w minionym roku, nauką, zachowaniem, a w szczególności pracą społeczną zasługuje na miano ,,wyjątkowej uczennicy”.  Pani dyrektor wręczyła puchar Alicji Borowieckiej – uczennicy klasy VIII  – przewodniczącej samorządu uczniowskiego.

Na uroczystości zabrał głos Wójt Gminy Choceń- P.Roman Nowakowski, który gratulował wyboru patronki i pięknej uroczystości. Głos zabrała również P.Jadwiga Bińkowska-matka chrzestna sztandaru, która przyniosła podarunki dla uczniów.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie dyplomów i nagród uczestnikom konkursów zorganizowanych przez nauczycieli: P.Elżbietę Lachendrowicz, P.Radoslawa Babińskiego, P.Sławomira Gwardeckiego i P.Miłosza Kierzkowskiego. Nagrody dla uczniów ufundowało Stowarzyszenie Lokalna Grupa  Dorzecza Zgłowiączki.  

Święto Patrona to w naszej szkole jedno z najważniejszych wydarzeń, dlatego starajmy się, żeby zawsze było podniosłe i uroczyste. To ważne, żeby uczniowie wiedzieli kim jest ich patronka, kto powinien być dla nich wzorem do naśladowania, jakich ludzi powinni czcić                     i jakimi wartościami kierować się w życiu.

Dyrekcja szkoły składa serdeczne podziękowania Dyrekcji CCK Choceń i Biblioteka P.Arielowi Malinowskiemu i P. Ewie Wysińskiej za możliwość spędzenia święta szkoły                      w Choceńskim Centrum Kultury-Biblioteka.

Serdeczne podziękowania kieruje również do P. Anety Hoffman- dyrektor biura Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Dorzecza Zgłowiączki za ufundowanie nagród dla uczestników i laureatów konkursów.

Dziękujemy wszystkim, którzy swoją obecnością uświetnili uroczystość obchodów Dnia Patrona Szkoły w Śmiłowicach.

Społeczność Szkoły Podstawowej

im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach

Powrót

Polecane artykuły:


Informacja

Dnia 6 lipca br. odbędzie się Święto Powiatu Włocławskiego w Kruszynie, na którym odbędzie się Festiwal Smaku. Udział w nim brać będą nasze Koła Gospodyń Wiejskich: KGW „Kujawianki w [...]

Dron nad szkołą w Wilkowicach

Na zdjęciach z drona Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej w Wilkowicach i jej otoczenie. Obecnie trwają prace przy rozbudowie budynku szkoły o pomieszczenia stołówki. Wykonanie zadania do stan [...]