wtorek, 14 listopad 2017

Ślubowanie i Pasowanie klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/placowki-oswiatowe/49-chocen/4433-slubowanie-i-pasowanie-klas-pierwszych-szkoly-podstawowej-im-janusza-korczaka-w-choceniu.html
27.10.17r. odbyło się uroczyste Ślubowanie i Pasowanie na uczniów naszej szkoły. W obecności p [...] 27.10.17r. odbyło się uroczyste Ślubowanie i Pasowanie na uczniów naszej szkoły. W obecności przybyłych gości: Wójta Gminy Choceń Pana Romana Nowakowskiego, Sekretarza  Gminy Pani Agnieszki Świątkowskiej,  Dyrektora Niepublicznego Przedszkola w Choceniu  Pani Mileny Urbańskiej, Dyrektora Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Społecznej Branżowej Szkoły I Stopnia im. Adama Mickiewicza w Choceniu – Pani Tamary Mikołajczak, Dyrektora Choceńskiego Centrum Kultury – Pana Ariela Malinowskiego, Zastępcy Dyrektora Gminnej Biblioteki - Pani  Ewy Wysińskiej, dyrekcji, nauczycieli i uczniów naszej szkoły, wszystkich Rodziców uczniów klas pierwszych oraz przewodniczącej Rady Rodziców - Pani Sylwii  Wojtczak  dzieci wygłaszały z pamięci wiersze i piosenki. Towarzyszyły im starsze koleżanki: Anna Wojtczak - przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego oraz Michalina Błaszczyk, Nicola Szałczyńska, Maja Warchlewska z klasy III b, które przeniosły dzieci w podróż do czterech krain. Za śpiew, systematyczną pracę, mądrość, miłość do Ojczyzny klasy zdobyły kolorowe symbole w postaci balonów. Były dzielne i odważne, więc zły czar lenistwa rzucony przez złą wróżkę zniknął. Dzięki dobrej wróżce zaklęcie zostało odwrócone i dzieci po zaśpiewaniu Hymnu Szkoły złożyły na sztandar uroczyste Ślubowanie.Następnie P. Angelika Żelska,  P. Marcin Świątkowski w imieniu Rodziców uczniów uroczyście przekazali Pani Dyrektor Annie Pawłowskiej ołówek i poprosili o Pasowanie dzieci na uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu. Na pamiątkę uczniowie otrzymali dyplomy. Najlepsze życzenia u progu nauki w ośmioletniej szkole podstawowej złożyli goście, rodzice, koledzy. „W naszej szkole” wyśpiewali dla młodszych kolegów dzieci z klas trzecich uczęszczające na zajęcia wokalne prowadzone przez P. K. Kurkiewicz-Błaszczyk. Prezentów była moc, za które pierwszaki serdecznie dziękowali. Wspólne pamiątkowe zdjęcie będzie nam przypominało o radosnym, szczęśliwym dniu i pełnej przynależności do społeczności naszej szkoły.
Dalsza część uroczystości przebiegała w salach lekcyjnych, w których Rodzice przygotowali słodki poczęstunek.  U. Majchrzak, J. Nowodworska

Powrót

Polecane artykuły:


Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2020/EFS/PG

Typ projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: a [...]

Mała infrastruktura sportowa

W ramach trzeciej edycji programu „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej” do 23 samorządów trafi łącznie 550 tysięcy złotych. Środki w wysokości od 9 do 43 tysięcy złotych [...]