wtorek, 29 październik 2019

Obchody 90-lecia istnienia Szkoły Podstawowej w Choceniu

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/placowki-oswiatowe/49-chocen/5725-obchody-90-lecia-istnienia-szkoly-podstawowej-w-choceniu.html
18 października 2019r. odbyły się obchody 90-lecia istnienia Szkoły, na które przybyli: Dyrekcj [...] 18 października 2019r. odbyły się obchody 90-lecia istnienia Szkoły, na które przybyli: Dyrekcja, Absolwenci starsi i młodsi, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni – byli oraz obecni, a także aktualni uczniowie. Uroczystość poprowadzili uczniowie Szkoły. Po słowie wstępnym oraz występie sekcji gimnastycznej, wszyscy przybyli w asyście sztandarów szkół, udali się do kościoła parafialnego. Pochodowi towarzyszyła orkiestra dęta z drużyną mażoretek. Mszę w intencji Szkoły poprowadził proboszcz parafii Choceń, ks. Mieczysław Łaszczyk.

Następnie w hali sportowej, pani dyrektor Anna Pawłowska powitała oficjalnie przybyłych gości, dziękując im imiennie za działalność i pracę na rzecz Szkoły. Przy okazji okolicznościowych przemówień, Szkoła-Jubilatka otrzymała prezenty, złożone na ręce p. Dyrektor.

Jako cała społeczność wszystkim Gościom razem i każdemu z osobna dziękujemy za ciepłe słowa sympatii, szacunku i uznania. Piękne życzenia bierzemy sobie do serca. Jesteśmy wdzięczni za wszystkie podarunki i cieszymy się, że będziemy mogli nie tylko cieszyć nimi oczy, ale także wykorzystać praktycznie w codziennym życiu Szkoły.

Szczególne podziękowania kierujemy do następujących szkół, instytucji i osób:

- p. Dariusz Piontkowski – Minister Edukacji Narodowej,

- p. Marek Gralik – Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty,

- p. Roman Gołębiewski – Starosta Włocławski,

- p. Anna Gembicka – podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju; poseł elekt na Sejm RP

- p. Joanna Borowiak – poseł na Sejm RP,

- p. Kazimierz Kaca – radny powiatu włocławskiego,

- p. Roman Nowakowski – wójt gminy Choceń,

- społeczność Szkoły Podstawowej nr 22 we Włocławku,

- społeczność Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Smólniku,

- społeczność Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach,

- społeczność Szkoły Podstawowej w Wilkowicach

- społeczność Społecznej Branżowej Szkoły I Stopnia im. Adama Mickiewicza w Choceniu,

- społeczność Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choceniu,

- p. Ewa Malinowska – Przedszkole Niepubliczne w Choceniu,

- społeczność Przedszkola Prywatnego w Śmiłowicach,

- p. Waldemar Malinowski – aspirant policji posterunku w Choceniu,

- p. Ariel Malinowski – dyrektor Choceńskiego Centrum Kultury – Biblioteki w Choceniu,

- p. Milena Małgorzata Urbańska – absolwentka Szkoły,

- p. Andrzej Wąsikowski – absolwent Szkoły.

Uczniowie przestawili historię Szkoły od momentu jej powstania do czasów współczesnych poprzez specjalnie napisane na tę okazję przedstawienie zatytułowane „Bo tutaj jest nasza historia”.

„90 lat tradycji. Z dziejów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu” to z kolei tytuł książki, wydanej z okazji 90-lecia istnienia Szkoły, której autorzy, p. Michał Raczkowski (notabene absolwent Szkoły) oraz p. Ewa Renata Kowalewska, również byli obecni podczas uroczystości.

Wszyscy przybyli mogli ożywić pamięć o szkolnych czasach, udając się do specjalnie przygotowanej na tę okazję Galerii Wspomnień – Kroniki Szkoły, świadectwa, archiwalne zdjęcia uczniów i nauczycieli budziły duże zainteresowanie. Goście zamieścili także swoje wpisy w Księdze Pamiątkowej.

Czas spotkań umilił występ chóru szkolnego, zasilonego przez absolwentów.

Przed wejściem do budynku odsłonięta została tablica pamiątkowa, ufundowana przez Dyrekcję i nauczycieli Szkoły.

„Urodziny” Szkoły zostały uczczone tortem. Absolwenci i przybyli emerytowani nauczyciele odwiedzili budynek „małej podstawówki” – ten, do którego sami uczęszczali jako uczniowie i prowadzący zajęcia, a potem już w kameralnym gronie, spotkali się, aby powspominać stare dobre czasy…


Powrót

Polecane artykuły:


UWAGA

Zjawisko przebarwienia wody ustąpiło na całej naszej sieci. Miało ono miejsce tylko wycinkowo w miejscowości Niemojewo. Cały czas wodociągi są monitorowane. Pod względem organo – leptyczmym [...]

Lista osób na zakup kostki betonowej drobnowymiarowej z rozbiórki chodników w Czerniewicach i Olganowie - wg kolejności zgłoszeń.

Dorsz Anna - Wilkowice - 100 m2 Pawłowska Wiktoria - Choceń- 100 m2 Chudziński Kryspin - Krukowo – 90 m2 Kruczkowski Janusz - Niemojewo – 80 m2 Dobiecki Jakub - Lutobórz – 12 m2 Bili [...]