środa, 27 listopad 2019

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka wspólnie z UNICEF

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/placowki-oswiatowe/49-chocen/5780-miedzynarodowy-dzien-praw-dziecka-wspolnie-z-unicef.html
Nasza szkoła wzięła udział w światowych obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizow [...] Nasza szkoła wzięła udział w światowych obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanych przez UNICEF Polska. W tym roku była to wyjątkowa - 30. rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. 20 listopada to szczególna data, która powinna zwracać naszą uwagę na dzieci i ich prawa. Tegoroczne hasło przewodnie „Dla każdego dziecka, dzieciństwo” towarzyszyło nam w podjętych działaniach. Cała społeczność szkolna zaangażowała się w realizację projektu. Pierwszym krokiem było podjęcie tematyki dotyczącej praw dziecka i przeprowadzenie w każdej klasie zajęć edukacyjnych. W oparciu o materiały przygotowane przez UNICEF, uczniowie dowiedzieli się, czym są prawa dziecka i dlaczego są one tak ważne, poznali także sytuacje swoich rówieśników żyjących w różnych zakątkach świata.

Kolejną aktywnością, w którą włączyli się także rodzice, było przygotowanie plakatów z najważniejszymi zapisami Konwencji o prawach dziecka. Na podstawie zgromadzonych prac sporządzono dokument przedstawiający prawa dziecka, stanowiący jednocześnie materiał do kolejnych zajęć edukacyjnych w przyszłości. Podsumowaniem naszych działań był apel, na którym mówiliśmy o prawach , jakie mają dzieci- aby je dobrze znali i zawsze mogli z nich korzystać. Zwrócono również uwagę, że oprócz praw dzieci mają również obowiązki wynikające z roli ucznia, dziecka swoich rodziców, Polaka i człowieka. W tym radosnym dniu poważne przesłanie mieli dla nas także uczniowie klasy II a, którzy w hiphopowym stylu zaśpiewali o swoich prawach.

Na pamiątkę uczczenia 30. rocznicy uchwalenia Konwencji wszystkie klasy otrzymały plany lekcji z prawami dziecka, aby pamiętali że wszystkim dzieciom na świecie przysługują takie same prawa.

Powrót

Polecane artykuły:


Zjazd Hufca Powiatu Włocławskiego

W sobotę 9 listopada br., odbył się zjazd Hufca Powiatu Włocławskiego. Był to zjazd wyborczy kończący kadencję Komendanta Hufca phm Katarzyny Jankowskiej. Był to czas podsumowań i podzięko [...]

ZMIANA CEN OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI

Nowo powołana instytucja Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ustaliła cenę wody i ścieków.Zgodnie z obowiązującymi przepisami w taryfie za wodę ustalono dwie grupy odbiorców: Gospodar [...]