czwartek, 12 listopad 2020

Koncert Pieśni Patriotycznych - SP Choceń

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/placowki-oswiatowe/49-chocen/6337-koncert-piesni-patriotycznych-sp-chocen.html

Powrót

Polecane artykuły:


Aktywizacja Kół Gospodyń Wiejskich przeciwdziałanie przyczynom przemocy domowej

Dane statystyczne gmina Choceń za 2022 r.

Powierzchnia w km2 – 100Gęstość zaludnienia (na 1 km2) – 77Ludność – 7695Dynamika liczby ludności (2021=100) – 99,5Małżeństwa – 25Urodzenia żywe – 52Zgony – 92Przyrost naturaln [...]