środa, 17 luty 2021

Ekrany interaktywne w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/placowki-oswiatowe/49-chocen/6457-ekrany-interaktywne-w-szkole-podstawowej-im-janusza-korczaka-w-choceniu.html
W ramach programu „Aktywna tablica” do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu zosta [...] W ramach programu „Aktywna tablica” do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu zostały zakupione trzy ekrany interaktywne. Kwota dotacji z budżetu państwa to 13.992,00 zł, zaś 3.498,00 zł to wkład własny organu prowadzącego – Gminy Choceń. Dodatkowo z budżetu organu prowadzącego za kwotę 12.000,00 zł zostały zakupione jeszcze dwa ekrany. Ten nowy  sprzęt został zamontowany w salach lekcyjnych, w których do tej chwili były tylko tradycyjne zielone tablice. W pozostałych klasach znajdują się tablice interaktywne.

Najwięcej radości, ten nowoczesny na miarę XXI wieku środek dydaktyczny, przyniósł uczniom   z klasy II a oraz uczniom klas VIII uczestniczących w konsultacjach. Mamy nadzieję, że już wkrótce uczniowie pozostałych klas wrócą do szkoły i będą mogli korzystać ze sprzętu, który ma nieprzebrane możliwości. Serdecznie dziękujemy Panu Romanowi Nowakowskiemu – Wójtowi Gminy za to, że możemy w naszej szkole korzystać z nowinek technologicznych, które uatrakcyjniają proces edukacyjno-wychowawczy.

Anna Pawłowska
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu

Powrót

Polecane artykuły:


OSP Nakonowo Stare kupuje nowy wóz strażacki

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakonowie Starym mają ogromny powód do radości. Otrzymali dofinansowanie na zakup nowego  średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. W związku z t [...]

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki – główne założenia LSR na lata 2014-2020 – CEL OGÓLNY 1

Cele ogólne, cele szczegółowe oraz konkretne przedsięwzięcia, jakie są realizowane na terenie funkcjonowania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki określa Lokalna Strat [...]