wtorek, 18 styczeń 2022

Fotorelacja z działań w I semestrze roku szkolnego 2021/2022 - ZSP CHOCEŃ.

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/placowki-oswiatowe/49-chocen/7021-fotorelacja-z-dzialan-w-i-semestrze-roku-szkolnego-2021-2022-zsp-chocen.html

Powrót

Polecane artykuły:


Broszura informacyjna zakup węgla po cenie preferencyjnej

W załączniku znajdą Państwo broszurę z instrukcją postępowania zakupowego - pobierz

Finansowanie edukacji przedszkolnej

Edukacja przedszkolna nie jest finansowana z subwencji. W większości środki na ten cel pochodzą z budżetu gminy. Budżet państwa udziela na ten cel dotacji, w ostatnim roku wysokość dotacji wy [...]