poniedziałek, 16 maj 2022

Sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej w Choceniu

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/placowki-oswiatowe/49-chocen/7193-sukcesy-uczniow-szkoly-podstawowej-w-choceniu.html
100%auto
Wiadomym jest, że rozwijamy się tylko wtedy, kiedy stawiamy przed sobą nowe wyzwania. Uczniowie S [...] Wiadomym jest, że rozwijamy się tylko wtedy, kiedy stawiamy przed sobą nowe wyzwania. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu, w tym roku szkolnym podejmowali wiele wyzwań, a jednym z nich było uczestnictwo w organizowanych przez Kuratorium Oświaty konkursach przedmiotowych. Dwoje uczniów osiągnęło ogromny sukces – zostało laureatami tych konkursów.

Maja Warchlewska, uczennica kl. VII, jest laureatką konkursu przedmiotowego z języka polskiego, a Kacper Kieszkowski, uczeń kl. VIII, to laureat konkursu przedmiotowego z języka angielskiego.

Gratulujemy naszym uczniom i ich rodzicom!

Dziękujemy także Dyrekcji szkoły za pomoc i stwarzanie sprzyjających rozwojowi uczniów warunków oraz nauczycielom, którzy przygotowali naszych laureatów do konkursów – pani Annie Szymańskiej i pani Agacie Wąsikowskiej.

Bo jak powiedział wielki Patron naszej szkoły Janusz Korczak –

„Nie takie ważne,

żeby człowiek dużo wiedział,

ale żeby dobrze wiedział,

nie żeby umiał na pamięć,

a żeby rozumiał,

nie żeby go wszystko troszkę obchodziło,

a żeby go coś naprawdę zajmowało.”

 

Galeria zdjęć pod linkiem: https://spchocen.edupage.org/news/#photos:album:1443

Powrót

Polecane artykuły:


Mniejsze dofinansowanie do azbestu

Na podstawie złożonego przez Gminę Choceń wniosku o udzielenie dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest udzielona została dotacja w kwocie do 61.192,44 zł. Niestety z uwagi na d [...]

Druga sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Michał Bagiński, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609) zwołał II sesję Rady Gminy Choceń kadenc [...]