wtorek, 25 kwiecień 2023

TURNIEJ SPORTOWY „Z uśmiechem na starcie i na mecie” w Szkole Podstawowej w Choceniu

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/placowki-oswiatowe/49-chocen/7734-turniej-sportowy-z-usmiechem-na-starcie-i-na-mecie-w-szkole-podstawowej-w-choceniu.html
100%auto
W dniu 20 kwietnia 2023r. w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu odbył  się tur [...]

W dniu 20 kwietnia 2023r. w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu odbył  się turniej sportowy z uśmiechem w tle. Na starcie stanęły  reprezentacje szkół podstawowych z  Boniewa , z Wilkowic oraz z Chocenia. W składzie każdej z drużyn były dzieci z klas młodszych oraz przedstawiciele klas IV-VIII. Zawodnicy podejmowali zadania wzajemnie ze sobą współpracując. W programie znalazły się m.in. takie konkurencje jak: „wyścig rydwanów”, „wielkie pranie”, „wyścig duchów”, „bieg z nitką”, „wyścig zamroczonych”, czy „skoki w workach”. Rywalizacja dostarczyła wielu emocji, przebiegała w przyjaznej atmosferze, zgodnie z zasadami fair play. Serdecznie dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia szkołom z sąsiedztwa.

Wyniki turnieju przedstawiają się następująco:

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Choceniu

II miejsce – Szkoła Podstawowa w Boniewie

III miejsce – Szkoła Podstawowa w Wilkowicach

Turniej był kolejnym przedsięwzięciem zachęcającym do aktywności fizycznej razem z Pho3nix Active School.

Dyrekcja, organizatorzy i uczestnicy turnieju składają podziękowania Pani Anecie Jędrzejewskiej, członkini Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego za ufundowanie nagród.

M. Podgórska, W. Sikorska

Galeria zdjęć pod linkiem: https://spchocen.edupage.org/news/#photos:album:1633

Powrót

Polecane artykuły:


Informacja

Dnia 6 lipca br. odbędzie się Święto Powiatu Włocławskiego w Kruszynie, na którym odbędzie się Festiwal Smaku. Udział w nim brać będą nasze Koła Gospodyń Wiejskich: KGW „Kujawianki w [...]

Wykonawca przebudowy dróg – etap II

                     Podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. z  Kutna na [...]