poniedziałek, 08 maj 2023

Sukcesy uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Choceniu „Kujawskie Śpiewanie”

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/placowki-oswiatowe/49-chocen/7745-sukcesy-uczniow-zespolu-szkolno-przedszkolnego-w-choceniu-kujawskie-spiewanie.html
100%auto
27 kwietnia 2023r. w Szkole Podstawowej Wilkowicach odbył się V Festiwal Piosenki Ludowej „Kujaw [...] 27 kwietnia 2023r. w Szkole Podstawowej Wilkowicach odbył się V Festiwal Piosenki Ludowej „Kujawskie Śpiewanie”. W festiwalu wzięły udział dziewczynki z Przedszkola Samorządowego w Choceniu: Nina Zabłocka i Lena Skurzewska oraz uczennice ze Szkoły Podstawowej w Choceniu: Alicja Słupska i Amelia Karska.
Wszystkie dziewczynki wspaniale zaprezentowały swoje umiejętności w twórczości ludowej, a nagrody zdobyły:
• Nina Zabłocka - I miejsce w kategorii soliści przedszkola
• Alicja Słupska – wyróżnienie w kategorii klas I-III
• Amelia Karska – I miejsce w kategorii klas IV-VIII
Serdecznie gratulujemy udanych występów i życzymy dalszych sukcesów!
Opiekunowie: K. Pawlicka, M. Dengusiak, K. Kurkiewicz-Błaszczyk
Galeria zdjęć pod linkiem: https://spchocen.edupage.org/#photos:album:1638

„Mikołaj Kopernik – życie, nauka i toruński piernik”
27.04.2023 r. w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Kłóbce odbyło się podsumowanie Powiatowego Konkursu Plastycznego Mikołaj „Kopernik – życie, nauka i toruński piernik” w 550 rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, Starosty Powiatu Włocławskiego, Burmistrza Lubienia Kujawskiego i Dyrektora Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.
Ze Szkoła Podstawowej w Choceniu Anna Łukaszewicz z klasy III b zajęła III miejsce.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Opiekunowie: U. Majchrzak , N. Bącela
Galeria zdjęć pod linkiem: https://spchocen.edupage.org/#photos:album:1639

”Zwierzęta naszych lasów, łąk i pól”
Dnia 26.04.2023 roku w Zespole Szkół Samorządowych w Kowalu odbył się Międzyszkolny konkurs wiedzy na temat: ”Zwierzęta naszych lasów, łąk i pól” , w którym uczniowie Szkoły Podstawowej w Choceniu: Jakub Komorowski, Jakub Guza, Jakub Wojtczak- III miejsce, Stanisław Seklecki, Jan Wojtczak - wyróżnienie, Filip Zima -wyróżnienie zmagali się z bardzo trudnymi testami przygotowanymi przez Polski Związek Łowiecki oraz Zarząd Okręgowy Ligii Ochrony Przyrody we Włocławku. Uczestnicy zaprezentowali bardzo wysoki poziom swoich wiadomości przyrodniczych - odbywały się dogrywki uczestników. Wszyscy otrzymali nagrody i dyplomy.
Wszystkim serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów w poszerzaniu swojej wiedzy przyrodniczej.
Opiekun: Joanna Podlaska
Galeria zdjęć pod linkiem: https://spchocen.edupage.org/#photos:album:1640

Powrót

Polecane artykuły:


Kolejny przetarg na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Choceń – etap I

Ogłoszony został drugi przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji pn Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Choceń – etap I. W poprzednim postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty przekr [...]

INFORMACJA DOTYCZĄCA ODŚNIEŻANIA CHODNIKÓW

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469, 1852.) obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i [...]